İnsan Kaynakları Sistemimiz

Lokman Hekim Sağlık Grubu

İşe Alım ve Yerleştirme

Lokman Hekim Ailesi olarak, doğru pozisyona doğru adayları yerleştirebilmek amacıyla seçme yerleştirme sürecinin kurum geleceğimize ve kurumsal başarımıza stratejik anlamda doğrudan etki eden bir süreç olduğuna inanmaktayız.

Özgeçmiş taramasında ihtiyaç duyulan pozisyon için belirlenen niteliklere sahip adaylar üç aşamalı bir süreçten geçmektedir.

 • Ön görüşmeye davet edilerek işe alım sürecimiz başlatılmış olur. Ön görüşmede adaylara pozisyon gereğine göre mesleki bilgi sınavları ve kişilik envanterleri uygulanabilmektedir.
 • Ön görüşme sonunda pozisyon için olumlu değerlendirilen adaylar mülakata davet edilir. Yetkinlik bazlı gerçekleştirilen mülakatta kurumumuzun odaklandığı iki stratejik nokta;
  • Aday yetkinliklerinin işe,
  • Adayın kurum kültürümüze uygunluğudur.
 • Mülakat komisyonu tarafından iş teklifi yapılması uygun görülen adaylar, Müdürlüğümüzün bağlı olduğu üst düzey yönetici ile görüşmelerinin olumlu olması neticesinde iş teklifi yapılarak sürecimiz tamamlanmış olur.

Ayrıca, işe alım sürecimizde şirketimizi tercih ederek başvuruda bulunan ve görüşmeye/mülakatlara katılan adaylarımıza, e-posta ve gerekli durumlarda telefon ile bilgi verilmektedir. 

İş Değerleme ve Ücret Yönetimi 

Kurumumuzun yetkinlikler, hizmet verilecek görev tanımı ve alacağı sorumluluk düzeyi gibi kriterleri harmanlayarak oluşturduğu bir ücret skalası mevcuttur. Ailemize katılacak her bir bireyin ücreti, bu skala baz alınarak hesaplanır ve iş teklifi esnasında ilgili adayımıza bildirilir. Kurumumuzda yılda bir kez ücret artış uygulaması bulunmaktadır. Ayrıca bireysel ve kurumsal performansa göre, performans ve prim sistemimiz belirli görev tanımlarımız için mevcuttur.

Performans ve Kariyer Yönetimi 

Çalışanlarımıza beklentilerimizi açık ve net olarak tanımlar, beklentilerimizin gerçekleşmesi sonucunda çalışanlarımıza rota çizer ve yön gösteririz.

Başarı gösteren her çalışanımız için üst kademelere kadar tüm yükselme süreçleri açıktır. Bu süreçleri eğitim ve iş başında kazanılan deneyimler ile destekler ve güçlendiririz. Boş olan kadrolar için, içimizden uygun yetkinlik ve yeterliliğe sahip çalışanlarımızın değerlendirilmesine öncelik veririz.

Eğitim Yönetimi 

Kurumumuz için eğitim süreçleri stratejik öneme sahiptir. Bu sebeple şubelerimizde ve Müdürlüğümüz bünyesinde eğitim birimi bulunmaktadır.

Eğitim Yönetiminde amacımız;

 • Mükemmel hasta deneyimi yakalamak,
 • Çalışanların yetkinliklerini geliştirmeye yönelik eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek,
 • Eğitimleri plan dahilinde yürütmek,
 • Katılımcıların verimli ve etkili bir eğitim geçirmesini organize etmek,
 • Eğitimlerin verimliliği arttırmaya yönelik analizler yapmaktır.

Eğitim ihtiyaçları; hasta deneyimleri, sağlıkta kalite standartları, mevzuat değişiklikleri, teknolojik değişimler, performans değerlendirmesi sonuçlarında geliştirilmesi hedeflenen yetkinlikler dikkate alınarak belirlenir. Ayrıca çalışanlarımız kendileri eğitim talep edebilmektedir.

Çalışanlarımız 4 ana başlıkta eğitim almaktadır.

 • Uyum Eğitimleri
 • Mesleki Gelişim Eğitimleri
 • Kişisel Motivasyon ve Gelişim 
 • Mesleki Gelişim

Eğitim Yönetimi süreci, her şubemiz için 3 ayda bir oluşturulan Eğitim Komitelerinde analiz edilmektedir.