Dil ve Konuşma Terapisi Merkezi

Dil ve Konuşma Terapisi Merkezi - Lokman Hekim Sağlık Grubu

DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ MERKEZİ

Dil ve konuşma terapisti disiplinler arası çalışma anlayışı ve bütüncül bir bakış açısıyla, bireylerin yaşamını kısmen ya da tamamen etkileyen iletişim, dil, konuşma, yutma ve ses bozukluklarının önlenmesini, değerlendirilmesini ve sağaltımını sağlayan sağlık profesyonelidir.

Biz de ‘’Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü’’ olarak, danışanlarımızın bilgi edinmesi ve bilinçlendirilmesi temel ilkesiyle birlikte, multi-disipliner  bir çalışma anlayışını benimsemekteyiz. Bölümümüz alanımız ile ilgili kanıta dayalı prensipleri kullanıp güncel literatürü takip ederek, Dil ve Konuşma Bozuklukları ile ilgili problem yaşayan bireylerin değerlendirme süreçlerini ve terapilerini en yüksek standartlarda gerçekleştirebilmeyi hedeflemektedir. 

Yeni doğandan yaşlılık dönemine kadar her yaş grubundan bireyle çalışılmaktadır. Bu doğrultuda üniversitemizde; iletişim, dil, konuşma, ses ve yutma bozukluklarına yönelik tüm alanlarında ortaya çıkan bozuklukların önlenmesi, değerlendirilmesi, tanılanması ve/veya rehabilitasyonu için kanıta dayalı uygulamalar dahilinde ve teknolojik gelişimeler doğrultusunda hizmet verilmektedir. 

Çalıştığımız vaka grupları ayrıntılı olarak aşağıda listelenmiştir:

·         İletişim Bozuklukları 

·         Ses Bozuklukları (Vokal Nodül, Vokal Polip, Afoni, Mutasyonel Falsetto, Profesyonel Ses vb.)

·         Yutma Bozuklukları

·         Beslenme Bozuklukları

·         Yarık Dudak-Damak

·         Akıcı Konuşma Bozuklukları (Kekemelik, Hızlı-Bozuk Konuşma)

·         Edinilmiş Dil Bozuklukları (Afazi, Travmatik Beyin Hasarı, Demans vb.)

·         Nörolojik Dil ve Konuşma Bozuklukları (Parkinson, ALS, Myastenia Gravis, Multiple Skleroz vb.)

·         Motor Konuşma Bozuklukları (Apraksi, Dizartri)

·         Gelişimsel Dil Bozuklukları (Otizm, Mental Retardasyon, Down Sendromu vb.)

·         Çocukluk Çağı Konuşma Apraksisi

·         Konuşma Sesi Bozuklukları (Artikülasyon Bozuklukları ve Fonolojik Bozukluklar)

·         İşitme Kaybına Bağlı Dil ve Konuşma Bozuklukları

 

İŞİTME VE DENGE MERKEZİ

 

Endüstriyel toplumlarda halk sağlığını tehdit eden unsurlar kaçınılmaz bir hal almıştır. Dar mekanlarda uzun çalışma süreleri, sedanter hayat, yoğun gürültüye maruziyet, kulaklık ile uzun süre müzik dinleme, ekran başında kalınan sürelerin uzaması gibi  alışkanlıklar, hem işitme sağlığı hem de vestibüler sistem için olumsuzluklar getirmektedir. 

Açtığımız merkez bu bakımdan işitme ve denge ile ilgili tıbbi problemlerin saptanması, önlenmesi, tedavisinde önemli bir rol üstlenecektir.

İşitme sağlığı birimi işitme kayıplarını her yaşta tanılama, bunların lokalize edilmesi, tedavi edilmesi, tedavinin takibi için gerekli olan tüm test materyallerini içermektedir. Burada halen ülkemizde mevcut en modern enstrümanlar kullanılmaktadır.  Bu enstrümanlar en güncel sürümleri ile kullanılacaktır. Subjektif testler yanı sıra objektif elektrofizyolojik testlerin tümü dünyada kabul gören güvenilir uyarımlar ile yapılmaktadır. Kulaktan başlayarak beyinde bulunan işitme merkezine kadar olan tüm yapıları değerlendirmek mümkündür. 

Denge birimi güncel sorunlardan olan vertigolu hastalarımıza hizmet sunacaktır. Denge ile ilgili tüm testlerin tek yerde, tek elde ve sadece bu amaçla düzenlenmiş ortamda yapılabilmesini hedeflemiştir.

Videonistagmografi, vHIT (videoheadimpuls test), Vestibüler uyarılmış kas potansiyelleri, elektrokohleagrafi, postürografi  kullanarak tanıladığımız hastalar tecrübeli ekip ile değerlendirilecektir. Uygun vakalar vestibüler rehabilitasyon yöntemleri ile ele alınacaktır. Yine ülkemizde sanal gerçeklik denilince ilk akla gelen motion plus MR ve Balance MR cihazlarına sahip tek merkez olma gururunu yaşıyoruz.

·         Klinik Odyometre 

·         Klinik Timpanometre – Multifrekans, Akusti Refleks

·         Video Nistagmografi Sistemi (VNG) Cihazı, Araştırma Modülü

·         Video Baş Savurma Testi Cihazı (VHIT)

·         Hava Kalorik Cihazı

·         Klinik Oto Akustik Emisyon Cihazı – TEOAE, DPOAE

·         Klinik ABR Cihazı, ASSR, VEMP ve Araştırma Modülü

·         İşitme Cihazı Testi ve Uygulama Sistemi

·         Dinamik – Statik Postrürografi Cihazı     

·         Sanal Gerçeklik FTR ve VRS Sistemi

·         Serbest Alanlı Kabin

·         Hava ve Kemik ABR Cihazı

 

*Yukarıdaki cihazlar pediatrik hastalarda tanılama için kullanılabilir.

 

Gelişmiş cihaz envanteriyle birçok alanda test ve uygulama hizmeti veren merkezimizde yapılan testler ise aşağıdaki gibidir.

·         Videonistagmografi VNG

·         Servikal ve Oküler VİMA

·         Vestibüler Uyarılmış Miyojenik Potansiyeller (Vemp)

·         Saf Ses Odyometrisi

·         Yüksek Frekans Odyometrisi

·         Konuşma Odyometrisi

·         Video Head Impulse Testi (VHIT)

·         Elektrokokleografı (Ecoch)

·         Auditory Brainstem Response, İşitsel Beyinsapı Davranımı (ABR)

·         Klinik Otoakustik Emisyon Testi

·         Akustik İmmitansmetri

·         Bilgisayarlı Dinamik – Statik Posturografi

·         REM Testi

·         Kalorik Test

·         Vestübüler Rehabilitasyon Tanı Değerleme ve Tedavi

 

*Yapılan bütün testlerin takbi OtolojiNörootoloji ekibi tarafından yapılmaktadır.