Kolon Kanseri

Diyabete Karşı Check-Up Zamanı! | Diyabet Check-Up Paketi | Lokman Hekim Sağlık Grubu

Kolon Kanseri

“Kolorektal Kanser” (KRK) yani halk arasında bilinen adıyla “Kolon Kanseri” toplumda genel olarak %3-4 görülme oranı ile yaygın ve ölümcül bir hastalıktır. Kolorektal kanser gelişme riski hem çevresel hem de genetik faktörlerden etkilenir.

Kolorektal kanser, kadınlarda kanser ölümünün ikinci, erkeklerde ise en sık üçüncü nedenidir. Bununla birlikte, tarama tekniklerindeki ilerlemeler ve tedavilerdeki gelişmeler nedeniyle, kolorektal kanserden ölüm oranı düşmektedir. Ailede kolorektal kanser öyküsü, bir bireyin yaşam boyu bu hastalığa yakalanma riskini artırabilir.

Ayrıca diyet, egzersiz, sigara içme ve obezite gibi yaşam tarzı faktörleri de güçlü risk faktörleridir. Belirti ve bulgular arasında dışkıda kan, bağırsak hareketlerinde değişiklik ve kilo kaybı yer alır. Bazı hastalarda kansızlık dışında herhangi bir bulgu vermeyebilir. Kolorektal kanserlerin %90’dan fazlası zaman içinde kalın barsakta gelişen poliplerden kaynaklanırlar.

Kolonoskopi, makattan girilerek tüm kalın barsak bölümlerinin incelendiği, ucunda kamerası olan, esnek, tüp şeklinde bir alet olan “kolonoskop” ile yapılan bir işlemdir.  Kolonoskopi işlemi sırasında, kalın barsaklar tam olarak değerlendirilir ve polip gibi ilerleyen zamanlarda kolon kanserine dönüşebilecek patolojiler taranır. Polip varlığında poliplerin çıkarılması da yine aynı işlem sırasında yapılabilmektedir.

Bu şekilde barsak polibi olan hastalar, ileride gelişecek kolon kanserinden korunmuş olurlar. Tarama programlarının kolorektal kanserden ölümleri önlemek ve azaltmak için etkili olduğu gösterilmiştir. Kolonoskopi günümüzde sedasyon dediğimiz hafif bir anestezi ile yapıldığı için tamamen ağrısız bir işlem haline gelmiştir.

Kolon kanserinin ameliyat ve kemoterapileri de içeren zorlu tedavi süreci gözönüne alındığında 15-20 dakikalık bir kolonoskopi ile kolon kanserinden korunmak çok daha mantıklı olacaktır. Bu nedenle 50 yaşını geçmiş tüm hastalara, hiçbir şikayeti olmasa bile mutlaka kolonoskopi önerilmektedir. Ailede kolon kanseri öyküsü olanlarda ise, riskin daha yüksek olduğu ve daha erken yaşlarda kolonoskopi gerekebileceği bilinmelidir.


Doç. Dr. Benan Kasapoğlu
Gastroenteroloji Uzmanı
Lokman Hekim Sağlık Grubu