Hemogram (Tam Kan Sayımı) Nedir? Hemogram Testinde Değerlerin Anlamları Nelerdir?

Diyabete Karşı Check-Up Zamanı! | Diyabet Check-Up Paketi | Lokman Hekim Sağlık Grubu

Hemogram (Tam Kan Sayımı) Nedir? Hemogram Testinde Değerlerin Anlamları Nelerdir?

Hemogram (Tam Kan Sayımı) Nedir?

Hemogram, diğer adıyla tam kan sayımı, kan hücrelerinin sayısını ve bu hücrelerin bazı özelliklerini ve ölçülen parametrelerin birbirleriyle olan oranlarını ölçen bir laboratuvar testidir. Bu test, kırmızı kan hücreleri (eritrositler), beyaz kan hücreleri (lökositler) ve trombositler (plateletler) gibi kan bileşenlerinin miktarını belirler.

Hemogram, genellikle rutin sağlık kontrollerinde, hastalıkların tanısında ve tedavi sürecinin izlenmesinde kullanılan bir kan testidir.

Hemogram (Tam Kan Sayımı) Testi Ne İçin Yapılır?

Hemogram testi, birçok farklı sağlık durumunu değerlendirmek için yapılır. Tam kan sayımı testinin yaygın kullanım alanları şunlardır:

Genel Sağlık Değerlendirmesi: Rutin kontrollerde kişinin genel sağlık durumunu izlemek, Bazı hastalıklarda hastalığın genel seyrini anlamak içinde yapılmaktadır.

Anemi Tanısı: Kırmızı kan hücrelerinin sayısı, yapısı ve hemoglobin düzeyleri ölçülerek anemi tanısı konulabilir.

Enfeksiyonların Tespiti: Beyaz kan hücrelerinin sayısındaki artış veya azalma, vücudun enfeksiyonlara karşı verdiği yanıtı gösterebilir.

Kanama Bozuklukları: Trombosit sayısının belirlenmesiyle kanama ve pıhtılaşma bozuklukları tespit edilebilir.

Kronik Hastalıkların İzlenmesi: Diyabet, böbrek hastalıkları ve kalp hastalıkları gibi kronik durumların izlenmesinde yardımcı olur.

Hemogram (Tam Kan Sayımı) Testi Nasıl Yapılır?

Hemogram testi, oldukça basit ve hızlı bir işlemdir. Testin yapılma aşamaları şu şekildedir:

Kan Örneği Alınması: Sağlık uzmanı, steril bir iğne kullanarak genellikle kolunuzdaki bir damardan kan örneği alır.

Laboratuvar Analizi: Alınan kan örneği, laboratuvara gönderilerek otomatik analiz cihazlarıyla incelenir. Bu cihazlar, kan hücrelerinin sayısını ve özelliklerini detaylı bir şekilde raporlar.

Kan Sonuçların Değerlendirilmesi: Laboratuvar sonuçları, doktor tarafından incelenir ve gerekli görülürse ek testler veya tedaviler planlanır.

Hemogram (Tam Kan Sayımı) Değerleri

Hemogram sonuçları, belirli referans aralıklarına göre değerlendirilir. Bu aralıklar yaşa, cinsiyete ve genel sağlık durumuna göre değişiklik gösterebilir. İşte yaygın olarak incelenen bazı hemogram parametreleri:

Hemoglobin (HGB): Kırmızı kan hücrelerinde (eritrositler) bulunan ve oksijen taşıyan protein. Normal değerler: Kadınlar için 12-16 g/dL, erkekler için 14-18 g/dL.

Hematokrit (HCT): Kanın hacimsel olarak yüzde kaçı kırmızı kan hücrelerinden oluştuğunu gösterir. Normal değerler: Kadınlar için %37-47, erkekler için %42-52.

Beyaz Kan Hücreleri (WBC): Enfeksiyon ve bağışıklık yanıtında rol oynayan hücreler (lökasitler). Normal değerler: 4,000-11,000 hücre/mcL.

Trombositler (PLT): Kanın pıhtılaşmasında görev alan hücreler. Normal değerler: 150,000-450,000 hücre/mcL.

Tam kan sayımı testinin sonuçları genellikle birkaç saat içerisinde çıkmaktadır. Ancak çıkması için gereken süre kuruma göre değişmektedir.

Hemogram testi, birçok hastalığın tanısında ve takibinde önemli bir rol oynamaktadır. Hemogram testinde anemi, enfeksiyonlar, lösemi ve diğer kanserler, eksiklikleri, kemik iliği bozuklukları hastalıkları, demir ve vitamin eksiklikleri tespit edilebilir.

Hemogram (Tam Kan Sayımı) Testi ile Sık Merak Edilen Sorular

Hemogram Testi İçin Aç Olmak Gerekir Mi?

Genel olarak hemogram testi için aç olmanız gerekmez. Ancak, doktorunuz size test öncesindeki hazırlık talimatlarını vermişse bu talimatlara uymalısınız

Hemogram (Tam Kan Sayımı) Testi Ne Zaman İstenir?

Hemogram testi genellikle bir kişinin genel sağlık durumunu değerlendirmek için rutin bir tarama testi olarak istenir. Ayrıca, kansızlık, enfeksiyonlar, bağışıklık sistemi bozuklukları, kan hastalıkları ve bazı kanser türlerinin teşhisi veya tedavi takibi için de istenebilir.

Hemogram Testi Sonuçları Ne Zaman Elde Edilir?

Hemogram testinin sonuçları, kan örneği laboratuvara gönderildikten sonra genellikle birkaç saat veya birkaç gün içinde elde edilir. Bu süre kurumlara göre değişmektedir. Sonuçlar, laboratuvar tarafından bir rapor halinde sunulur ve doktorunuzla paylaşılır.

Hemogram Testi Sonuçları Nasıl Yorumlanır?

Hemogram testi sonuçları, kan hücrelerinin sayısal ve yapısal özelliklerini gösterir. Bu sonuçlar, laboratuvarın referans aralıklarına göre normal veya anormal olarak yorumlanır. Doktorunuz, sonuçları değerlendirerek size sağlık durumunuz hakkında bilgi verecektir.

Hemogram Testi Hangi Hastalıkları Teşhis Eder?

Hemogram testi, anemi, enfeksiyonlar, lösemi, trombositopeni, polistemi, kemik iliği bozuklukları ve beslenme eksiklikleri gibi birçok hastalığın teşhisinde kullanılır.

Hemogram Testinde Değerlerin Anlamları Nelerdir?

WBC (Beyaz Kan Hücresi)

WBC, enfeksiyonlarla savaşan ve bağışıklık sisteminin bir parçası olan beyaz kan hücrelerinin sayısını gösterir.

Normal Değerler: 4,000 - 11,000 hücre/mcL

Yüksek Değerler: Enfeksiyonlar, inflamasyon, lösemi, stres

Düşük Değerler: Bazı enfeksiyonlar, kemik iliği hastalıkları, bağışıklık sistemi bozuklukları

RBC (Kırmızı Kan Hücresi)

RBC, oksijen taşıyan kırmızı kan hücrelerinin sayısını ifade eder.

Normal Değerler:

Kadınlar: 4.2 - 5.4 milyon hücre/mcL

Erkekler: 4.7 - 6.1 milyon hücre/mcL

Yüksek Değerler: Dehidrasyon, kalp hastalıkları, polistemi

Düşük Değerler: Anemi, kan kaybı, kemik iliği bozuklukları

HGB (Hemoglobin)

HGB, kırmızı kan hücrelerinde bulunan ve oksijen taşıyan proteindir.

Normal Değerler:

Kadınlar: 12-16 g/dL

Erkekler: 14-18 g/dL

Yüksek Değerler: Dehidrasyon, polistemi, akciğer hastalıkları

Düşük Değerler: Anemi, kan kaybı, beslenme eksiklikleri

HCT (Hematokrit)

HCT, kanın hacimsel olarak yüzde kaçı kırmızı kan hücrelerinden oluştuğunu gösterir.

Normal Değerler:

Kadınlar: %37-47

Erkekler: %42-52

Yüksek Değerler: Dehidrasyon, polistemi

Düşük Değerler: Anemi, kan kaybı

MCV

MCV, kırmızı kan hücrelerinin ortalama hacmini ölçer.

Normal Değerler: 80-100 fL (femtolitre)

Yüksek Değerler: B12 vitamini veya folat eksikliği

Düşük Değerler: Demir eksikliği anemisi, talasemi

MCH

MCH, her bir kırmızı kan hücresindeki ortalama hemoglobin miktarını ölçer.

Normal Değerler: 27-31 pg (pikogram)

Yüksek Değerler: B12 vitamini veya folat eksikliği

Düşük Değerler: Demir eksikliği anemisi

MCHC

MCHC, kırmızı kan hücrelerindeki hemoglobin konsantrasyonunu ölçer.

Normal Değerler: %32-36 g/dL

Yüksek Değerler: Sferositoz

Düşük Değerler: Demir eksikliği anemisi

PLT

PLT, kanın pıhtılaşmasında görev alan trombositlerin sayısını ifade eder.

Normal Değerler: 150,000 - 450,000 hücre/mcL

Yüksek Değerler: Enflamasyon, enfeksiyonlar, bazı kanserler

Düşük Değerler: Kanama bozuklukları, kemik iliği hastalıkları

RDW

RDW, kırmızı kan hücrelerinin boyutlarındaki varyasyonu ölçer.

Normal Değerler: %11.5 - 14.5

Yüksek Değerler: Anemi, vitamin eksiklikleri

PDW

PDW, trombositlerin boyutlarındaki varyasyonu ölçer.

Normal Değerler: 10-17 fL

Yüksek Değerler: Trombosit bozuklukları

MPV

MPV, trombositlerin ortalama hacmini ölçer

Normal Değerler: 7.5- 11.5 fL

Yüksek Değerler: Trombosit üretiminde artış

Düşük Değerler: Kemik iliği bozuklukları