Dünyada ve Türkiye’de Kanser

Diyabete Karşı Check-Up Zamanı! | Diyabet Check-Up Paketi | Lokman Hekim Sağlık Grubu

Dünyada ve Türkiye’de Kanser

Çağımızın en önemli hastalığı kabul edilen kanser aynı zamanda ülkemizde dahil pek çok ülkede en önemli ölüm nedenidir. Her yıl dünyada yaklaşık 16 milyon, ülkemizde ise 200 bin kişi kanser tanısı almaktadır. Gelişmişlik düzeyi ile kanser sıklığının arttığı da bilinmektedir. Peki, önemi her geçen gün artan bu sağlık sorunu için ne yapılabilir? Daha da önemlisi kanserden korunmak mümkün müdür?

Tüm dünyada, başta Dünya Sağlık Örgütü olmak üzere sağlık otoriteleri kanser konusunda yapılabilecekleri 3 aşamada ele almaktadır:


1. Aşama: Kanserden Korunma
Evet, pek çok hasta için kanserden korunmak mümkündür. Bugün ailevi geçiş gösteren kanserlerin tüm hastaların ancak %10-15’ini oluşturduğunu, kalan önemli kısmının başta tütün kullanımı, diyet ve fiziksel aktivite uygunsuzluğu, alkol ve enfeksiyonlar olmak üzere değiştirilebilir ve önlenebilir çevresel faktörlerden kaynaklandığını biliyoruz. Hayatımızda yapacağımız bilinçli bazı değişiklikler bizi, hem kanserden koruyabilecek hem de daha sağlıklı bir yaşamın kapılarını açacaktır.


2. Aşama: Erken Tanı
Bazı önemli kanser türlerinde tarama yöntemleri ile erken tanıya ve şifa ile sonuçlanacak tedaviye ulaşmanın mümkün olduğu bilimsel olarak gösterilmiştir. Günümüzde pek çok ülke kendi önceliklerini esas alarak ulusal kanser tarama programlarını oluşturmuştur. Ülkemizde de kadınlar için meme, rahim ağzı ve kalın bağırsak, erkekler için ise kalın bağırsak kanserleri için tarama programları oluşturulmuş ve Aile Sağlığı Merkezlerinde ücretsiz olarak halkımızın hizmetine sunulmuştur.


3. Aşama: Etkili Tedavi
Günümüz modern tedavi yöntemleri ile pek çok kanser türünde şifa elde etmek mümkündür. Cerrahi müdahale, ilaç tedavisi (kemoterapi, hormonal tedavi, immünoterapi gibi), ışın tedavisi (radyoterapi) temel kanser tedavi yöntemleridir. Bu yöntemlerin her hastanın özelliklerine göre bilinçli olarak kullanılması ve ayrıca ilgili tıp branşlarının işbirliği yapmaları (multidisipliner kanser tedavi yaklaşımı) günümüzde kanser tedavisinde gerçek başarının anahtarlarıdır.

Prof. Dr. Nurullah Zengin
Tıbbi Onkoloji
Lokman Hekim Sağlık Grubu