Çocuklarda Kasık Fıtığı Nedir?

Diyabete Karşı Check-Up Zamanı! | Diyabet Check-Up Paketi | Lokman Hekim Sağlık Grubu

Çocuklarda Kasık Fıtığı Nedir?

Kasık fıtığı, çocuklarda yaptığımız ameliyatlar içinde en sık karşılaştığımız cerrahi hastalıkdır. Kasık bölgesinde karın tabanında bulununan kaslar arasında kasık kanalı dediğimiz anatomik yapı vardır. Bu kanaldan erkeklerde testisler, kızlarda ise uterustan başlayan bağ (round ligament) geçer.

Kasık Fıtığı Nasıl Oluşur?

Karın içi organlardan barsaklar, yağ dokusu (omentum), kızlarda yumurtalıklar (overler) vb. organlar bu kanaldan geçerek kasık fıtığını oluşturur. Bu şekilde oluşan kasık fıtığına dolaylı (indirekt) kasık fıtığı denilir. Bunun dışında bazen kanaldan değil karın ön duvarındakı zayıf noktadan ( hasselbach üçgeni) fıtık gelişebilir. Buna da doğrudan (direkt) kasık fıtığı denilir. Çocuklardakı kasık fıtıklarının tamamına yakını dolaylı, yani kanaldan geçen kasık fıtığıdır.

Kasık fıtığı genellikle hayatın ilk yılında kendini belli eder. Erkek çocuklarda ve aynı zamanda prematürelerde daha sık rastlanır. Her 100 çocuktan 1'i ile 4'ünde kasık fıtığı rastlanmaktadır.

Ebeveynlerin Dikkat Etmesi Gerekenler Nelerdir?

Kasık bölgesinde olan şişlik önemlidir. Çocuk ayaktayken, ağlarken, ıkınırken, öksürürken  karıniçi basınç artar ve şişlik daha görülebilir hale gelir. Kasık fıtığı bazen ağrı da yapabilir. Erkeklerde daha sık görülür ve çoğu zaman sağ tarafta olur.

Kasık Fıtığı Ne Gibi Sorunlara Yol Açabilir?

Adından basit gibi görünse de aslında o kadar da kolay bir hastalık değildir. Bazen fıtık kesesi içindeki barsak sıkışarak dolaşımı bozulabilir. Bu durumda boğulmuş kasık fıtığı gelişmiştir ve bu acil bir durumdur. Barsak tıkanıklığı ve şiddetli ağrı yapar. Erken müdahele edilmezse barsak kaybına yol açabilir, erkeklerde testisler ve kızlarda yumurtalıklar da hasar görebilir.

Kasık Fıtığının Tanı ve Tedavisi

Aileden alınan detaylı öykü ve hastanın muayenesiyle genelde tanı konulur. Kasık fıtığı geçici değildir ve mutlaka cerrahi yolla tedavi edilmelidir. Kasık fıtığı hem açık, hem de kapalı (laparoskopik) üsulla onarılabilir. Açık üsulla yapılan ameliyatta karın boşluğuna girilmeden kasık bölgesinden küçük bir kesiyle girilerek onarım yapılır. Ameliyat günübirlik ameliyattır. Ameliyat sonrası hasta bir kaç saat içinde beslenir ve taburcu edilir.

Op. Dr. Elnur Nurullayev
Çocuk Cerrahisi
Lokman Hekim Üniversitesi Ankara Hastanesi