Beyin Pili ve Parkinson Tedavisi

Diyabete Karşı Check-Up Zamanı! | Diyabet Check-Up Paketi | Lokman Hekim Sağlık Grubu

Beyin Pili ve Parkinson Tedavisi

Beyin Pili, Parkinson hastalığında rol oynayan beyindeki iki bölgeden birine yerleştirilen cerrahi bir yöntemidir. Yerleştirilen elektrotlar aracılığıyla bu bölgelere elektriksel uyarılar verilerek bölgelerin aktivitesi düzenlenir. Bu şekilde daha ameliyat esnasında hastanın kliniğinde belirgin düzelme gözlemlenir.

Parkinson Hastalığı, dopamin eksikliği sonucu ortaya çıkan, sıklıkla 50-60 yaş arasında ilk kez bulgu vermeye başlayan nörodejeneratif bir hastalıktır.
En sık rastlanılan bulguları; istirahat durumunda oluşan el titremesi, hareketlerde yavaşlama, denge sağlamada güçlük ve kas ve eklemlerde katılaşmadır. Mimiklerde azalma, monoton konuşma öne eğik ve küçük adımlı yürüme de görülebilir.

Parkinson’un erken dönemlerinde ilaç tedavisi ile hastalığı kontrol etmek mümkündür. Parkinson Hastalığı kronik ve ilerleyici bir hastalık olup ileri evrelerinde ilaç tedavisi yeterli olmamaya başlar.
Bu durumda Parkinson Hastalığında cerrahi tedavi seçenekleri devreye girer.
Beyin pili olarak bilinen Derin Beyin Stimulasyonu (DBS) tedavisi en güvenilir en etkili cerrahi tedavi seçeneğidir.

Beyin Pili Nedir?

DBS, Ameliyatta Parkinson Hastalığı patogenezinde rol oynayan beyindeki iki bölgeden birine (subtalamik çekirdek, globbuspallidus) mikroelektrotlar yerleştirilmesi amaçlanır. Yerleştirilen elektrotlar aracılığıyla bu bölgelere elektriksel uyarılar verilerek bölgelerin aktivitesi düzenlenir. Bu şekilde daha ameliyat esnasında hastanın kliniğinde belirgin düzelme gözlemlenir.
DBS tedavisi etkili ve güvenilir bir tedavi seçeneğidir.

 

Beyin Pili Hangi Parkinson Hastaları İçin Uygundur? 

Parkinson Hastalığı tanısında en az 3 yıl süre geçmelidir. ilaç tedavisinin etkili olmadığı ya da tedaviye bağlı yan etkiler nedeniyle yeterli ilaç tedavisi alamayan hastalar DBS tedavisine aday hastalardır.

Adaylar Nasıl değerlendirilir?

Cerrahi tedavi (DBS) için hastalar, nöroloji, psikiyatri ve beyin cerrahi uzmanlarınca operasyona uygun olup olmadıkları, tedaviden yarar görüp göremeyecekleri konusunda ayrıntılı olarak çeşitli ölçekler ve testler ile değerlendirilirler. Uygun olan hastalara yarar ve riskler anlatılır. Operasyon öncesi video çekimleri yapılır.

Parkinson Hastalarında Beyin Pili Cerrahisi 

Cerrahiye uygun bulunan hastalara öncelikle beyin manyetik rezonans görüntüleme yapılır. Hasta sonrasında ameliyathaneye alınır özel bir yöntemle kafatası uyuşturularak, başına çerçeve yerleştirilir, akabinde beyin tomografi çekilir. Çekilen tomografi ve MR görüntüleri bir bilgisayar programı aracılığı ile birleştirilir, bu şekilde hedeflenen bölgenin uzaysal koordinatları belirlenir. Ameliyat sırasında MER (mikro elektrot kayıt) yöntemi ile hedeflenen çekirdeklerden alınan elektrofizyolojik sinyaller ile noktasal olarak hedef çekirdekler saptanır ve kalıcı elektrotlar beyin çekirdeklerine yerleştirilir. Sonrasında göğüs bölgesinde cilt altına bir pil yerleştirilip elektrotlara bağlanır.
Bu kısa bilgilendirmeden de anlaşılacağı üzere bu ameliyatların yapılabilmesi için birden fazla uzmanlık alanını içinde bulunduran güçlü bir doktor ekibine ve donanımlı teknik alt yapısı güçlü hastanelere ihtiyaç duyulmaktadır.
Bu nedenle tüm dünyada oldukça sınırlı sayıda merkezde bu ameliyatlar yapılabilmektedir.

Lokman Hekim Üniversitesi Ankara Hastanemiz bünyesinde Doç. Dr. Mehmet Sorar yönetiminde beyin cerrahi, nöroloji, radyoloji, anesteziyoloji, psikiyatri ve fizik tedavi uzmanlarından oluşan deneyimli bir ekip tarafından bu ameliyatlar başarılı bir şekilde yapılmaktadır.
Doç.Dr Mehmet Sorar kendi yönetimindeki ekibiyle son on yılda beşyüze yakın beyin pili (DBS) ameliyatını başarı ile gerçekleştirmiştir.

Doç. Dr. Mehmet Sorar
Beyin Cerrahisi Nöroşirürji
Lokman Hekim Üniversitesi Ankara Hastanesi