Dil
Türkçe


Özet
Komplike apandisitlerde lökosit sayısının inflamasyonun şiddetine göre arttığını göstermeyi amaçladık.

Web tarayıcınız PDF bir Eklenti Yok.

İndir