Dil
Türkçe


Özet
Akut apandisit cerrahi ile sonuçlanan karın ağrısının en sık nedenidir. Bu çalışmanın amacı akut apandisit tanısında Alvarado skorunun (AS) etkinliğini araştırmak.

Web tarayıcınız PDF bir Eklenti Yok.

İndir