Refakatçilere İlişkin Uygulamalar


Refakatçilere İlişkin Uygulamalar

1. Hastanemizde hasta odaları iki kişilik ve tek kişilik odalar şeklinde düzenlenmiştir. İki kişilik odalarda refakatçi kalmasına izin verilmemektedir. Tek kişilik olan tüm odalarda ise refakatçi koltuğu mevcut olup hastalarımız ile birlikte bir refakatçi kalabilir.

2. Yoğun bakımlarda refakatçi uygulaması yoktur.

3. Refakat kartı olmadan hasta yanında refakat edilemez.

4. Refakatçi kaydı Hasta Yatış Taburcu Birimi tarafından gerçekleştirilir.

5. Yatışı yapılan hastaya refakatçi kalıp kalmayacağı hasta yatış görevlisi tarafından sorulur.

6. Refakatçi kalınması durumunda hasta ve/veya yakınına ücret bilgisi verilir.


7. Refakatçi, herhangi bir kimlik karşılığında refakatçi kartını Hasta Yatış Taburcu Görevlisinden teslim alır.

8. Refakatçilerin refakat kartlarını görünür halde takılı olarak bulundurmaları zorunludur.

9. Refakatçi değişimi 09:00 – 18:00 saatleri arasında yapılmaktadır ve değişikliğin servis sorumlu hemşiresine bildirilmesi zorunludur.

10. Refakatçiler ilgili birimin doktorlarının direktifleri içerisinde kendilerine izin verilen ölçülerde hastalara bakmakla ve kurumumuz disiplinine uymakla yükümlüdür.

11. Refakatçi vizit ve tıbbi bakım sırasında hastanın yanında bulunmamalıdır.

12. Hasta refakatçilerinin (zaruri haller hariç) saat 00:00 dan sonra giriş ve çıkışları yasaktır.

13. Servislerde refakatçi olarak odada hasta ile beraber yalnızca bir kişi kalabilir.

14. Kadın servislerinde erkek refakatçi kalamaz.

15. Zorunlu haller dışında 18 yaşının altındaki hasta yakınları refakatçi olarak kabul edilmez.

16. Hasta ve hasta yakınları tarafından hasta odalarında yiyecek, içecek vb. gıda ürünlerinin bulundurulmasına vektör kontrolü gereği kesinlikle izin verilmemektedir.

17. Refakatçiler için hastane kafeteryasından katlara yiyecek ve içecek servisi yapılabilecektir.

18. Refakatçiler, refakatçi kartı olmadan hastane yemeğinden yararlanamazlar.

19. Bulaşıcı ve salgın hastalık taşıyan kişilerin refakatine izin verilmez.

20. Refakatçilerin hastane dahilinde sigara içmelerine izin verilmez.

21. Hastane dışına çıkacak olan refakatçiler kartlarını güvenliğe bırakarak çıkacaklar, dönüşlerinde güvenlikten alacaklardır.

22. Refakatçilerimizin mümkün olduğunca az eşya getirmeleri ve getirmiş oldukları eşyaları odalarda kendilerine gösterilen dolaplara yerleştirmeleri gerekmektedir.

23. Refakatçilerimiz hasta odalarında kesinlikle sigara içemezler ve hasta etajerlerinde sigara bulunduramazlar.

24. Refakatçilerimizin hasta yataklarına oturmaları ve yatmaları yasaktır.

25. Refakatçilerin kendi hastalarının bulunduğu oda dışındaki odalara girmemeleri gerekmektedir.

26. Refakatçiler, taburcu işlemleri sırasında refakatçi kartlarını Yatış Taburcu Görevlisine teslim ederek kendilerine ait kimlik kartını teslim alabilirler.

27. Refakatçiler, bu ana kurallar dışında her servisin hastaların durumlarına göre oluşturacakları özel refakatçi politikalarına uymakla yükümlüdürler.