Misyon&Vizyon ve Kalite Politikamız


Misyonumuz ve Vizyonumuz

Misyonumuz;

Toplum ve tıp ahlakına sadık kalarak, insan odaklı bir sağlık hizmeti anlayışında; mükemmeli yakalamak ve sürekliliğini sağlamaktır.

Vizyonumuz;

Bilimsel gelişmelerin ödünsüz takipçisi, çağdaş teknoloji kullanımında öncü bir kuruluş olarak; modern, temiz ve ferah mekânlarda, kaliteli, hızlı, güvenli, şefkatli ve ekonomik sağlık hizmetimizle “hastane denince akla ilk gelen marka bir kuruluş” olmaktır.

Temel İlke ve Değerlerimiz;

Etkililik, Etkinlik, Verimlilik, Sağlıklı Çalışma Yaşamı, Hasta Güvenliği, Hakkaniyet, Hasta Odaklılık, Uygunluk, Zamanlılık, Süreklilik, İnsana Saygı

Uzm. Dr. Mustafa SARIOĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı


Kalite Politikamız

Yasal esaslar ve standartlar doğrultusunda;

1.Güvenilir, ekonomik, hızlı, son teknoloji ile desteklenen, kaliteli sağlık hizmetini sunmayı,

2.Tıp ve uygarlık etiği kurallarına uymayı,

3.Hasta ve yakınlarının haklarını korumayı, ihtiyaç ve beklentilerini karşılayarak hasta memnuniyetini sağlamayı,

4.Çalışanlarımızın desteğini, katılımını ve memnuniyetini sağlamayı,

5.Toplum sağlığı için gereken önleyici ve koruyucu faaliyetlerde bulunmayı,

6.Kalite yönetim sistemi şartlarına uymayı ve etkinliğini sürekli
iyileştirip, geliştirmeyi kabul ve taahhüt ederiz.

Uzm. Dr. Mustafa SARIOĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı

Misyon&Vizyon ve Kalite Politikamız