Hasta Hakları


Hi̇zmetten Genel Olarak Faydalanma
Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumlarınız dikkate alınmadan hizmet alma hakkınız vardır.
Bi̇lgi̇lendi̇rme Ve Bi̇lgi̇ İsteme
Her türlü sağlık hizmetinin ve imkânının neler olduğunu öğrenmeye ve sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı istemeye hakkınız vardır.
Mahremi̇yet
Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmetini almaya hakkınız vardır.
Reddetme Durdurma Ve Rıza
Tedaviyi reddetmeye, durdurulmasını istemeye, tıbbi müdahalede rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya hakkınız vardır.
Sağlık Kuruluşu Ve Personeli̇ Seçme Ve Deği̇şti̇rme
İmkânlar ölçüsünde sağlık kuruluşunu seçme, değiştirme ve seçtiği sağlık tesisinde verilen sağlık hizmetinden faydalanmaya, sağlık hizmeti verecek-vermekte olan tabiplerin vediğer sağlık çalışanın kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye hakkınız vardır.
Güvenli̇k
Sağlık hizmetlerini güvenli bir ortamda almaya hakkınız vardır.
Di̇ni̇ Veci̇beleri̇ni̇ Yeri̇ne Geti̇rebi̇lme
Sağlık tesisinin imkânları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde dini vecibelerinizi yerine getirmeye hakkınız vardır.
İnsani̇ Değerlere Saygı Gösteri̇lmesi̇
Saygınlık görme ve rahatlık; Saygı ve itina gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli bir ortamda her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir sağlık hizmeti almaya hakkınız vardır.
Zi̇yaret Ve Refakatçi̇ Bulundurma
Sağlık tesislerince belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ziyaretçi kabul etmeye, mevzuatın ve sağlık tesisinin kuralları ölçüsünde ve hekimin uygun görmesi halinde, refakatçi bulundurmaya hakkınız vardır.
Müracaat, Şi̇kayet Ve Dava Hakkı

Hakların ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikâyet ve dava hakkını kullanmaya hakkınız vardır