Gastroenteroloji

Gastroenteroloji, sindirim sistemi hastalıklarıyla ilgilenen İç Hastalıklarının (Dahiliye) yan dalı olan bilim dalıdır. Ağzından, anüse kadar tüm sindirim sistemi organlarının bozukluklarını inceler (Ağız, Yutak, Yemek borusu, Mide, On iki parmak barsağı, İnce barsak, Kalın barsak, Safra kesesi, Karaciğer, Pankreas). Bu bilim dalında endoskopik tanı yöntemleri ve ultrason sıkça kullanılır.

Gastroenterolojik hastalıklardaki klinik belirti ve bulgulardan başlıcaları şunlardır:

 • Kabızlık
 • İshal
 • Kusma
 • Bulantı
 • Karın ağrısı
 • Karın şişliği
 • Mideden ağıza doğru iman tahtası kemiğinin ardında yanma hissi
 • Ağza acı – ekşi su gelmesi
 • Midede yanma, hazımsızlık
 • Safra kesesinde(karnın sağ üst kısmında) ağrı
 • Makattan kan gelmesi
 • Beslenme bozuklukları
 • Makatta ağrı ve şişlik

Gastroenteroloji Kliniğimizde;

Tanı amaçlı yapılan işlemler:

 • Endoskopi (Uyutularak (sedasyon ile) yapılabilmektedir)
 • Kolonoskopi (Uyutularak (sedasyon ile) yapılabilmektedir)
 • Fleksibl Rektosigmoidoskopi (Uyutularak (sedasyon ile) yapılabilmektedir)
 • Bu işlemlerle ilgili her türlü biyopsiler
 • Ultrasonografi
 • Karaciğer İğne biyopsisi
 • İntra – abdominal lezyonlardan biyopsiler
 • Parasentez
 • ERCP (Endoskopik Retrograd Kolanjio Pankreatikografi)

Tedavi:

 • Endoskopik ve kolonoskopik polipektomi
 • Kanamalı hastalarda skleroterapi, klips uygulamaları
 • Endoskopik Bant Ligasyonu
 • Endoskopik Doku Yapıştırıcısı Uygulamaları
 • Yemek borusu, Mide ve kolon darlıklarında (Ör: Akalazya) stent ve balonla genişletme uygulamaları

ERCP ile;

 • Safra akışını rahatlatan sfinkterotomi
 • Safra yollarından taş çıkarma
 • Benign ve malign safra yolu darlıklarında stent koyma
 • PEG (Perkütan Endoskopik Gastrostomi – Beslenme bozukluğu olan hastalarda karın cildinden mideye beslenme tüpü yerleştirilmesi)
 • Perkütan Endoskopik Gastrostomik Jejunostomi (PEG'li hastalarda reflüye bağlı aspirasyon pnömonisi gelişmesinin engellenmesi için Jejenum'a ilave tüp yerleştirilmesi)
 • Nazo – Jejunal Tüp Yerleştirilmesi
 • Çok miktarda asit veya karın içi apsesi olan olgularda perkütan dren (boşaltıcı tüp) yerleştirilmesi
 • Siroz ve komplikasyonlarının tanı, takip ve tedavisi
 • İltihabi Barsak Hastalığı olan hastaların tanı, takip ve tedavisi

Hastanın gastroenteroloğa görünmesini engelleyen en önemli unsur, işlemlerin yarattığı tedirginlik ve korkudur. Kliniğimizde tüm işlemler mesleğinde deneyimli gastroenterologlar tarafından yapılmaktadır. Ayrıca ünitemizde görevli bir anestezist olduğundan, hastalar isterse ve klinik açıdan engel bir durum da olmadığı takdirde tüm işlemler uyutularak (sedasyon altında) yapılmaktadır. Böylece hastalarımız için işlem son derece rahat, konforlu ve güvenilir olmaktadır.

Doktorumuza danışmak istediğiniz bilgiler için; halklailiskiler@lokmanhekim.com.tr

İlgili Makaleler

MİDEMİZDEKİ MİKROP; HELİCOBACTER PYLORİ (H.PYLORİ)

H.Pylori nasıl bulaşır ? Bu güne kadar nasıl bulaştığı konusunda kesin kanıtlar yoktur.Bununla birlikte fekal oral veya oral yolla bulaştığı düşünülmektedir.

259822 Kez izlendi

Bronkoskopi - Kolonoskopi- Endoskopi Nedir ?

Ucunda ışık olan endoskopik bir kamera ile solunum yollarının direkt olarak incelenmesine bronkoskopi denir. Birçok akciğer hastalığının teşhisinde ve bazen tedavisinde kullanılan bir yöntemdir. Deneyimli ve uzman hekimler tarafından ağız veya burun yoluyla hava yollarına girmek suretiyle uygulanır.

27016 Kez izlendi

Mide Yakınmalarını Önemseyin

​Karnın üst orta kesimindeki ağrı, halsizlik, iştahsızlık ve özellikle geceleri ortaya çıkan mide yakınmaları ciddi hastalıkların habercisi olabilir.

7035 Kez izlendi

Ağza Gelen Acının Nedeni Reflü Olabilir

​Reflü, toplumun önemli bir bölümünde görülen bir sağlık sorunudur. Hastalık, asitli mide içeriğinin yemek borusuna kaçması ve asidin burada tahriş edici etkisiyle başlar ve yemek borusunda hasar yapmasıyla devam eder. Hastaların bir kısmında şikâyetler hafiftir ve beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesi veya ilaçların kullanılmasıyla kontrol altına alınır.

5980 Kez izlendi

Yaz Yaklaşıyor Su Tüketimini Artırın

Vücudumuzun su ihtiyacı mevsimden mevsime değişmekle birlikte, toplumumuzun tükettiğinden fazla olduğu muhakkaktır. Özellikle sıcakların hissedilir derecede artış gösterdiği mevsimlerde su ihtiyacı biraz daha fazladır. İnsanlarda yaş küçüldükçe su ihtiyacı ve vücudun su oranı artmaktadır.Yeni doğan da ortalama vücud suyu % 80 civarındadır. Bu oran giderek azalmakla birlikte erişkinde ancak %60-70 ler civarına kadar iner.

4802 Kez izlendi

Ramazanda Uyku Saatini Öne Çekin Rahat Edin

Ramazan ayında sahura kalkmak ve yemek alışkanlıklarının değişmesinin uyku düzenininizi bozabilir. Ramazanda uyku saatlerinin öne çekilmesi oruç tutan kişileri rahat ettirecektir.

3691 Kez izlendi

Paylaş

Lokman Hekim Hastaneler Grubu


Sabit hat: 444 99 11
E-posta: halklailiskiler@lokmanhekim.com.tr