Kalite Politikası

Lokman Hekim Sağlık Grubu

Kalite Politikamız

  1. Yasal esaslar ve standartlar doğrultusunda;
  2. Güvenilir, ekonomik, hızlı, son teknoloji ile desteklenen, kaliteli sağlık hizmetini sunmayı,
  3. Tıp ve uygarlık etiği kurallarına uymayı,
  4. Hasta ve yakınlarının haklarını korumayı, ihtiyaç ve beklentilerini karşılayarak hasta memnuniyetini sağlamayı,
  5. Çalışanlarımızın desteğini, katılımını ve memnuniyetini sağlamayı,
  6. Toplum sağlığı için gereken önleyici ve koruyucu faaliyetlerde bulunmayı,
  7. Kalite yönetim sistemi şartlarına uymayı ve etkinliğini sürekli
    iyileştirip, geliştirmeyi kabul ve taahhüt ederiz.

Uzm. Dr. Mustafa SARIOĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı