Psikoloji

Psikoloji - Lokman Hekim Sağlık Grubu

Psikoloji Nedir? Hangi Hastalıklarla İlgilenir?

Psikoloji, insan davranışını, zihinsel süreçleri ve duygusal durumları inceleyen bir bilim dalıdır. Bu disiplin, insanların düşünce, duygu, davranış ve deneyimlerini anlama amacı güder. Psikologlar, bu anlayışı kullanarak bireylerin psikolojik sağlığını değerlendirir, sorunları tanımlar ve çözüm önerileri sunarlar. Psikolojinin ana bileşenleri şunlardır:

1. Davranışın İncelenmesi: Psikoloji, insanların gözlemlenebilir davranışlarını inceleyerek başlar. Bu, bireylerin fiziksel hareketleri, jestleri ve sözel ifadeleri gibi gözlemlenebilir davranışları içerir.

2. Zihinsel Süreçlerin Araştırılması: Psikologlar, insanların düşünce süreçlerini, problem çözme yeteneklerini ve bilişsel işlevlerini araştırır. Bu, hafıza, dikkat, dil ve öğrenme gibi süreçleri içerir.

3. Duygusal Durumların İncelenmesi: Psikoloji, insanların duygusal deneyimlerini, duygusal tepkilerini ve stresle başa çıkma yeteneklerini araştırır. Bu, duygusal zeka ve duygu düzenleme konularını içerir.

4. Kişilik Değerlendirmesi: Psikologlar, bireylerin kişilik özelliklerini değerlendirmek için farklı yöntemler kullanır. Bu, kişilik tipleri, özsaygı ve özgüven gibi konuları içerir.

5. İnsan Gelişimi: Psikoloji, insanların yaşam boyu gelişimini ve değişimini inceleyerek başlar. Bu, çocukluk, ergenlik, yetişkinlik ve yaşlılık gibi yaşam evrelerini içerir.

6. Psikopatolojinin İncelenmesi: Psikologlar, psikopatoloji adı verilen psikolojik bozuklukları ve hastalıkları araştırır. Bu, depresyon, anksiyete bozuklukları, şizofreni ve kişilik bozuklukları gibi konuları içerir.

7. Tedavi ve Danışmanlık: Psikologlar, bireylerin psikolojik sorunlarını çözmelerine yardımcı olmak için tedavi ve danışmanlık hizmetleri sunarlar. Bu, terapi seansları, bilişsel davranış terapisi (BDT) ve psikoterapi gibi tedavi yöntemlerini içerir.

8. Araştırma ve Bilimsel Yöntemler: Psikologlar, bilimsel yöntemleri kullanarak araştırma yaparlar. Bu, deneyler, anketler, gözlemler ve nörolojik görüntüleme tekniklerini içerir.

Psikoloji Hangi Hastalıklara Bakar?

Psikoloji, insan davranışı, zihinsel süreçler ve duygusal durumlar gibi bir dizi konuyu inceleyen bir bilim dalıdır. Bu nedenle, psikoloji farklı türde psikolojik ve duygusal sorunları ele alır. Bu sorunların anlaşılmasına ve iyileştirilmesine yardımcı olur. Psikolojinin odaklandığı bazı önemli hastalık ve sorunlar şunlardır:

1. Depresyon: Depresyon, sürekli üzgün hissetme, ilgi kaybı, enerji eksikliği ve umutsuzluk gibi semptomlarla karakterizedir. Psikologlar, depresyonun nedenlerini ve tedavi yöntemlerini inceleyerek hastaların iyileşmesine yardımcı olurlar.

2. Anksiyete Bozuklukları: Anksiyete bozuklukları, aşırı endişe, korku ve gerilim hisleri ile ilişkilendirilir. Psikologlar, panik bozukluğu, sosyal anksiyete bozukluğu ve genel anksiyete bozukluğu gibi türleri değerlendirir ve tedavi eder.

3. Şizofreni: Şizofreni, gerçeklikten kopma, düşünce bozuklukları ve duygu durumunun dengesizleşmesi ile karakterizedir. Psikologlar, şizofreninin nedenlerini araştırır ve tedavi planları oluşturur.

4. Bipolar Bozukluk: Bipolar bozukluk, manik ataklar (yüksek enerjili, aşırı mutlu dönemler) ve depresyon dönemleri arasında dalgalanan bir ruh hali bozukluğudur. Psikologlar, bipolar bozukluğun yönetimi ve tedavisine odaklanır.

5. Madde Bağımlılığı: Alkol, uyuşturucu madde ve diğer bağımlılıklar, psikolojik ve fiziksel sağlığı olumsuz etkileyen ciddi sorunlardır. Psikologlar, madde bağımlılığının tedavisi ve bağımlılığı olan bireylerin iyileştirilmesine yardımcı olurlar.

6. Yeme Bozuklukları: Yeme bozuklukları, kişinin yeme alışkanlıklarını ve beden algısını etkileyen sorunları içerir. Psikologlar, anoreksiya nervoza, bulimiya nervoza ve binge yeme bozukluğu gibi sorunları ele alır.

7. Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB): TSSB, travmatik bir olayın sonrasında ortaya çıkan ciddi stres semptomları ile karakterizedir. Psikologlar, travma sonrası stresin etkilerini azaltmak için terapi ve danışmanlık sağlarlar.

8. Kişilik Bozuklukları: Kişilik bozuklukları, kalıcı ve esnek olmayan düşünce, duygu ve davranış kalıplarını tanımlayan bozukluklardır. Borderline kişilik bozukluğu, narsistik kişilik bozukluğu ve antisosyal kişilik bozukluğu gibi örnekleri vardır.

Psikologlar, bu psikolojik sorunların teşhisini koyar, hastaların semptomlarını anlamalarına yardımcı olur ve tedavi planları geliştirir. Terapi, danışmanlık ve bilişsel davranış terapisi gibi yöntemler, hastaların psikolojik sağlıklarını iyileştirmelerine yardımcı olur.

Psikoloji Hangi Tedavi Yöntemlerini Uygular?

Psikoloji, insanların zihinsel sağlığını iyileştirmek ve psikolojik sorunları ele almak için çeşitli tedavi yöntemlerini kullanır. Bu tedavi yöntemleri, bireylerin duygusal refahlarını artırmak, psikolojik sorunları yönetmek ve daha sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek için tasarlanmıştır. Psikolojinin sıklıkla uyguladığı bazı tedavi yöntemleri şunlardır:

1. Psikoterapi (Konuşma Terapisi): Psikoterapi, bir psikolog veya terapist ile birey arasında gerçekleşen bir terapi türüdür. Bu terapi, bireyin zihinsel sağlığını iyileştirmek ve psikolojik sorunları ele almak için konuşma ve danışmanlık yöntemlerini içerir. Psikoterapi, birçok alt türü içerir:

 • Bilişsel Davranış Terapisi (BDT): Düşünce ve davranışlar arasındaki ilişkiyi anlamak ve olumsuz düşünce kalıplarını değiştirmek amacıyla kullanılır.
 • Psikanaliz: Sigmund Freud'un geliştirdiği bir terapi türüdür. Bilinçdışı düşünceleri ve duygusal içerikleri keşfetmeye odaklanır.
 • Grup Terapisi: Bir terapist eşliğinde bir grup insanın katıldığı bir terapi türüdür. Sosyal destek ve deneyim paylaşımını teşvik eder.

2. İlaç Tedavisi: Psikiyatri ile işbirliği içinde, psikolojik sorunların bazıları için ilaç tedavisi önerilebilir. Özellikle depresyon, anksiyete, bipolar bozukluk ve şizofreni gibi durumların tedavisinde ilaçlar kullanılır. Bu ilaçlar, semptomları hafifletmek ve zihinsel sağlığı dengelemek amacıyla kullanılır.

3. Stres Yönetimi: Stres yönetimi, kişilere stresle başa çıkma stratejileri öğretir. Bu, meditasyon, gevşeme egzersizleri, derin nefes alma ve zaman yönetimi gibi teknikleri içerebilir.

4. Duygusal Düzenleme Becerileri: Duygusal düzenleme becerileri, bireylere duygusal tepkilerini tanımak ve yönetmek için araçlar sağlar. Bu, duygusal zeka ve duygu düzenlemeyi içerir.

5. Aile Terapisi: Aile terapisi, aile içi ilişkileri ve dinamikleri ele alır. Aile üyeleri arasındaki iletişimi geliştirmek ve aile içi sorunları çözmek için kullanılır.

6. Problem Çözme Terapisi: Problem çözme terapisi, bireylere yaşadıkları sorunları tanımak ve bu sorunları çözmek için sistematik bir yaklaşım geliştirmelerine yardımcı olur.

7. Nörobiofeedback: Bu teknik, bireylerin beyin aktivitesini izlemelerine ve kontrol etmelerine yardımcı olan bir tür biyolojik geri bildirim terapisidir.

8. Sanat ve Müzik Terapisi: Sanat ve müzik terapisi, ifade ve duygusal ifade yoluyla psikolojik rahatlama sağlar.

Bu tedavi yöntemleri, psikolojik sorunların türüne ve şiddetine bağlı olarak kişiselleştirilebilir. Psikologlar, bireylerin ihtiyaçlarına ve hedeflerine uygun tedavi planları oluşturur ve psikolojik sağlığın iyileştirilmesine rehberlik ederler.

Psikoloji Hastalıkları Nelerdir?

Psikoloji hastalıkları, bireylerin düşünce, duygu ve davranışlarını olumsuz etkileyen ve yaşam kalitesini azaltan psikolojik sorunları ifade eder. Bu hastalıklar, çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir ve profesyonel yardım gerektirebilir. İşte bazı yaygın psikoloji hastalıkları:

1. Depresyon: Depresyon, sürekli üzüntü, ilgi kaybı, enerji eksikliği, uyku sorunları ve umutsuzluk gibi semptomlarla karakterizedir. Bu hastalık, günlük yaşamı etkileyebilir ve intihar riskini artırabilir.

2. Anksiyete Bozuklukları: Anksiyete bozuklukları, aşırı endişe, korku ve gerilim hisleri ile ilişkilendirilir. Genel anksiyete bozukluğu, panik bozukluğu ve obsesif-kompulsif bozukluk (OKB) gibi alt türleri vardır.

3. Şizofreni: Şizofreni, gerçeklikten kopma, düşünce bozuklukları ve duygu durumunun dengesizleşmesi ile karakterizedir. İşitsel veya görsel halüsinasyonlar ve paranoya, şizofreninin semptomlarına örnektir.

4. Bipolar Bozukluk: Bipolar bozukluk, manik ataklar (yüksek enerjili, aşırı mutlu dönemler) ve depresyon dönemleri arasında dalgalanan bir ruh hali bozukluğudur.

5. Madde Bağımlılığı: Madde bağımlılığı, bağımlılıklara bağlı olarak oluşan zihinsel ve fiziksel sağlık sorunlarını içerir.

6. Yeme Bozuklukları: Yeme bozuklukları, yeme alışkanlıklarını ve beden algısını etkileyen sorunları içerir. Anoreksiya nervoza, bulimiya nervoza ve binge yeme bozukluğu gibi örnekleri vardır.

7. Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB): TSSB, travmatik bir olayın sonrasında ortaya çıkan ciddi stres semptomları ile karakterizedir.

8. Obsesif-Kompulsif Bozukluk (OKB): OKB, obsesyonlar (tekrarlayıcı düşünceler) ve kompulsiyonlar (tekrarlayıcı davranışlar) ile tanımlanır.

9. Kişilik Bozuklukları: Kişilik bozuklukları, kalıcı ve esnek olmayan düşünce, duygu ve davranış kalıplarını tanımlayan bozukluklardır. Borderline kişilik bozukluğu, narsistik kişilik bozukluğu ve antisosyal kişilik bozukluğu gibi örnekleri vardır.

10. Sosyal Fobi: Sosyal fobi, sosyal durumlarda yoğun endişe ve korku yaşama durumunu ifade eder. Toplu konuşma yapma, topluluk içinde bulunma veya sosyal etkileşimlerden kaçınma gibi davranışlar sergileyebilirler.

Bu hastalıklar, bireylerin yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebilir ve uzman bir psikolog veya psikiyatrist tarafından tedavi edilmelidir. Tedavi, psikoterapi, ilaç tedavisi veya bir kombinasyonunu içerebilir.

Psikoloji Hangi Testleri Uygular?

Psikoloji, bireylerin zihinsel sağlığını değerlendirmek, psikolojik özelliklerini anlamak ve psikolojik sorunları tanımlamak için çeşitli testleri kullanır. Bu testler, bireylerin düşünce, duygu ve davranışlarını daha iyi anlamak ve uygun tedavi veya danışmanlık sağlamak için önemlidir. İşte psikolojinin sıklıkla uyguladığı bazı testler:

1. Ruh Halinin Değerlendirilmesi:

 • Beck Depresyon Envanteri (BDI): Depresyon semptomlarını değerlendirmek için kullanılır. Bireylerin depresyon düzeyini belirlemeye yardımcı olur.
 • Hamilton Anksiyete Ölçeği (HAM-A): Anksiyete semptomlarını değerlendirmek için kullanılır. Bireylerin anksiyete düzeyini belirlemeye yardımcı olur.

2. Zihinsel Durum Muayenesi (Mini-Mental Durum Muayenesi - MMSE): MMSE, bilişsel işlevleri değerlendirmek için kullanılır. Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıkların erken teşhisinde yardımcı olabilir.

3. Kişilik Değerlendirmesi:

 • Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanter (MMPI): Kişilik özelliklerini değerlendirmek için kullanılır. Psikopatolojiyi belirlemeye ve kişilik profillerini oluşturmaya yardımcı olur.
 • Myers-Briggs Kişilik Tipi Göstergesi (MBTI): Kişilik tiplerini belirlemek için kullanılır ve insanların davranışlarını anlamada rehberlik eder.

4. Özsaygı ve Özgüven Değerlendirmesi:

 • Rosenberg Özsaygı Ölçeği: Bireylerin özsaygı seviyelerini değerlendirmek için kullanılır.

5. Bilişsel Değerlendirme:

 • Wechsler Zeka Ölçeği: Zeka seviyelerini değerlendirmek için kullanılır ve bilişsel işlevleri test eder.
 • Raven Matrisler Testi: Mantıksal düşünme yeteneklerini ve problem çözme yeteneklerini değerlendirmek için kullanılır.

6. Çocuk ve Ergen Değerlendirmeleri:

 • Aile ve Sosyal Değerlendirme Ölçeği (ASEBA): Çocukların davranışlarını ve duygusal durumlarını değerlendirmek için kullanılır.
 • Draw-A-Person Test (Bir Kişiyi Çizme Testi): Çocukların zihinsel sağlığı ve duygusal durumları hakkında bilgi elde etmek için kullanılır.

7. ProjeTif Testler: Rorschach Mürekkep Lekesi Testi gibi projeTif testler, kişinin bilinçaltı düşüncelerini ve hissettiklerini anlamak için kullanılır.

8. Problem Çözme Yeteneği Değerlendirmesi: Problem çözme becerilerini değerlendiren testler, bireylerin stresle başa çıkma yeteneklerini ve yaratıcı düşünme yeteneklerini ölçer.

9. Özel Durum Testleri: Özel durumlar için özel testler bulunabilir. Örneğin, travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) için PCL-5 (Post-Traumatic Stress Disorder Checklist-5) gibi özel testler mevcuttur.

Bu testler, psikologlar ve terapistler tarafından kullanılarak bireylerin psikolojik sağlıklarını değerlendirmek ve uygun tedavi veya danışmanlık sağlamak için önemlidir. Ancak, her hasta farklıdır ve testlerin kullanımı, semptomlara, hastanın öyküsüne ve ihtiyaçlarına göre değişebilir.

 

Not: Bu makale genel bilgilendirme amacı taşır ve tıbbi tavsiye yerine geçmez. Herhangi bir sağlık sorununda, uzman bir sağlık profesyoneline danışmanız önerilir.