İç Hastalıkları ( Geriatri)

İç Hastalıkları ( Geriatri) - Lokman Hekim Sağlık Grubu

Geriatri, tıbbi birimlerde önemli bir uzmanlık alanıdır ve yaşlı yetişkinlerin sağlık sorunlarıyla ilgilenen bir dal olarak tanımlanır. Geriatri, yaşlanmanın beraberinde getirdiği fiziksel, zihinsel ve sosyal değişiklikleri anlamak ve yönetmek için multidisipliner bir yaklaşım benimser. Bu alanda çalışan uzmanlar, yaşlı yetişkinlere bireyselleştirilmiş sağlık hizmeti sunar ve yaşlılıkla ilişkili hastalıkların önlenmesi, teşhisi ve tedavisiyle ilgilenir.

Tıbbi birimlerde geriatri uzmanlarının rolü şunları içerir:

Yaşlılıkla İlişkili Hastalıkların Yönetimi: Geriatri uzmanları, yaşlı yetişkinlerde sık görülen hastalıkların teşhisi ve tedavisiyle ilgilenir. Bunlar arasında demans (bunama), osteoporoz, hipertansiyon, diyabet, kalp hastalıkları, felç, depresyon ve kronik böbrek hastalığı gibi durumlar bulunur. Geriatri uzmanları, yaşlı hastaların spesifik sağlık ihtiyaçlarını dikkate alarak tedavi planlarını oluşturur ve bu hastalıkların yönetiminde rehberlik eder.

Fonksiyonel Değerlendirme: Geriatri uzmanları, yaşlı yetişkinlerin günlük yaşam aktivitelerini (beslenme, bağımsız hareket etme, temel kişisel bakım vb.) ve bilişsel işlevlerini değerlendirir. Bu değerlendirme, yaşlı bireylerin fonksiyonel kapasitelerini anlamak ve gerektiğinde müdahale etmek için kullanılır. Bu sayede yaşlı yetişkinlerin bağımsızlıklarını sürdürmeleri ve yaşam kalitelerini artırmaları hedeflenir.

İlaç Yönetimi: Geriatri uzmanları, yaşlı yetişkinlerin karmaşık ilaç rejimlerini değerlendirir ve optimize eder. Yaşlı bireylerde ilaçlar arasındaki etkileşimlerin ve yan etkilerin riski daha yüksektir. Bu nedenle, geriatri uzmanları, yaşlı hastaların ilaçlarını uygun şekilde kullanmalarını sağlamak, gereksiz ilaç kullanımını azaltmak ve ilaç yan etkilerini en aza indirmek için çalışır.

Yaşlanma Sürecine Uyum: Geriatri uzmanları, yaşlı yetişkinlerin yaşlanma sürecine uyum sağlamalarına yardımcı olur. Bu bağlamda, yaşlılara sağlıklı yaşam tarzı önerileri, egzersiz programları, beslenme danışmanlığı ve düzenli sağlık taramaları gibi önleyici sağlık hizmetleri sunulur. Ayrıca, yaşlanma sürecinde sosyal destek ağlarına erişim sağlanması da önemlidir.

Geriatri, tıbbi birimlerde yaşlı yetişkinlerin özel sağlık ihtiyaçlarının karşılanması için önemli bir uzmanlık alanıdır. Bu alanda çalışan uzmanlar, yaşlı bireylerin sağlık ve yaşam kalitelerini iyileştirmek için multidisipliner bir yaklaşım benimserler.