Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Danışmanlık Hizmetleri

Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Danışmanlık Hizmetleri | Lokman Hekim Sağlık Grubu

Dil ve Konuşma Terapisi Merkezi, İşitme ve Denge Merkezi • İletişim Bozuklukları • Ses Bozuklukları (Vokal Nodül, Vokal Polip, Afoni, Mutasyonel Falsetto, Profesyonel Ses vb.)• Yutma Bozuklukları• Beslenme Bozuklukları• Yarık Dudak-Damak• Akıcı Konuşma Bozuklukları (Kekemelik, Hızlı-Bozuk Konuşma)• Edinilmiş Dil Bozuklukları (Afazi, Travmatik Beyin Hasarı, Demans vb.)• Nörolojik Dil ve Konuşma Bozuklukları (Parkinson, ALS, Myastenia Gravis, Multiple Skleroz vb.)• Motor Konuşma Bozuklukları (Apraksi, Dizartri)• Gelişimsel Dil Bozuklukları (Otizm, Mental Retardasyon, Down Sendromu vb.)• Çocukluk Çağı Konuşma Apraksisi• Konuşma Sesi Bozuklukları (Artikülasyon Bozuklukları ve Fonolojik Bozukluklar)• İşitme Kaybına Bağlı Dil ve Konuşma Bozuklukları

Lokman Hekim Sağlık Grubu -
Prof. Dr. Hatice Seyra ERBEK
Lokman Hekim Akay Hastanesi
Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Danışmanlık Hizmetleri
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları (KBB)
Lokman Hekim Sağlık Grubu -
Uzm. Fzt. Başak Çağla ARSLAN
Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Danışmanlık Hizmetleri
Ergoterapi