EYVAH BEYNİMDE ARAKNOİD KİST VAR!DOÇ. DR. GÜNER MENEKŞE Oluşturuldu: 2019-02-26 12:39:57
Görüntü Sayısı: 40098

EYVAH BEYNİMDE ARAKNOİD KİST VAR!

EYVAH BEYNİMDE ARAKNOİD KİST VAR! Lokman Hekim Akay Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanı Doç. Dr. Güner MENEKŞE, beyinde görülen “Araknoid Kistler” konusunda hasta ve hasta yakınlarını bilgilendirdi. Öncelikli olarak araknoid kistin tanımını yapan Doç. Dr. Güner MENEKŞE, “Beyinin çeşitli bölgelerinde yerleşim gösteren, içi beyin-omurilik sıvısı ile dolu olan ve dışı ince bir beyin zarı ile çevrili iyi huylu kistler araknoid kistler olarak tanımlanır.


EYVAH BEYNİMDE ARAKNOİD KİST VAR!

EYVAH BEYNİMDE ARAKNOİD KİST VAR!

Lokman Hekim Akay Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanı Doç. Dr. Güner MENEKŞE, beyinde görülen “Araknoid Kistler” konusunda hasta ve hasta yakınlarını bilgilendirdi. Öncelikli olarak araknoid kistin tanımını yapan Doç. Dr. Güner MENEKŞE, “Beyinin çeşitli bölgelerinde yerleşim gösteren, içi beyin-omurilik sıvısı ile dolu olan ve dışı ince bir beyin zarı ile çevrili iyi huylu kistler araknoid kistler olarak tanımlanır. Araknoid kistler beyinde en sık görülen kistler olup, günümüzde görüntüleme tetkiklerinde artışa bağlı olarak, tespit edilen hasta sayısı da giderek artmaktadır. Hastanelerde herhangi bir nedenle Beyin MR görüntülemesi yapılan çocuklarda %2,6 oranında görülürken, erişkinlerde bu oran %1,5 civarındadır. Hastalık erkek cinsiyette daha fazla görülmektedir. Nadir de olsa hastalığın ailesel geçişi görülebilir ve diğer aile bireylerinde de hastalık tespit edilebilir” dedi. Dr. Menekşe, araknoid kist tanısı alan hastaların, özellikle erken dönemde oldukça korktuklarını, morallerinin bozulduğunu ve sıklıkla beyinlerinde çok ciddi bir patoloji olduğunu düşünerek panik atak yaşadıklarını belirttikten sonra, aslında bu korku ve endişeye gerek olmadığını, beyinde araknoid kist tespit edilen olguların genellikle takip edildiğini ve çok düşük oranda ameliyat gereksinimi olduğunu belirtti. Araknoid kistlerin daha iyi anlaşılabilmesi için belirtilerinden de bahseden Dr. Menekşe, “Beyindeki araknoid kistlerin büyük çoğunluğu asemptomatiktir yani hastalarda herhangi aktif bir bulguya neden olmazlar ve yapılan tetkiklerde tamamen tesadüfen saptanırlar. Küçük boyutlu kistler genellikle sessiz bir seyir gösterirken, büyük olan kistler, yerleşim yeriyle de ilişkili olarak çeşitli şikayetlere neden olabilmektedir. Bunlar sırası ile; baş ağrısı, nöbet (havale geçirme), hidrosefali (beyin boşluklarında aşırı sıvı birikimi), fiziksel ve zihinsel gelişim kusurları, kişilik ve davranış değişiklikleri, kafa içi basınç artışı bulguları (baş ağrısı, bulantı-kusma, şuur değişiklikleri), hemiparezi (vücut bir tarafında güçsüzlük ve uyuşma), dengesizlik olabilir” diye konuştu. Hastalığın tanısı hakkında da bilgiler veren Dr. Menekşe “Araknoid kistlerin tanısında en önemli görüntüleme yöntemi Beyin MR görüntülemesidir. İlk tanı alan olgularda ilaçlı MR ve diffüzyon MR dediğimiz özel bir teknikle de araknoid kistlerin beyindeki diğer tümör ve kistlerden ayrımı rahatlıkla yapılabilmektedir. Araknoid kistlerin büyük çoğunluğunun temporal bölge denilen şakak bölgelerinde ve posterior fossa denilen beyincik bölgesinde yerleşim göstermektedir.

Araknoid kistlerin büyüklüğüne ve yerleşim yerine göre, bazı olgularda kafatası kemiklerinin etkilenmesini görebilmek için beyin tomografisine de gereksinim duyulabilmektedir. Hastaların takiplerinde de periyodik aralıklarla yapılacak beyin MR incelemesi önemlidir” diye konuştu. Dr. Menekşe, hastalığın tedavisinden de bahsederek, “Günümüzde ameliyat kararı alınan beyin araknoid kistlerinin tedavisinde, klasik mikro cerrahi yöntem (ameliyatla kistin bütünlüğünün bozulup, ağızlaştırma işlemi), kist içine yerleştirilecek şant uygulamaları ( kist sıvısının tüplerle diğer vücut boşluklarına taşınması) ve minimal invaziv endoskopik yöntemler ( endoskopik fenestrasyon) ile yüksek oranda başarı sağlanmaktadır. Böylelikle kistlerin neden olduğu patolojik belirtiler tamamen ortadan kalkmaktadır. Lokman Hekim Akay Hastanesinde, modern tıbbın kılavuzluğunda, ileri teknolojik imkanlar da kullanılarak, hasta için en uygun olan beyin araknoid kist ameliyatları yüksek başarı ile yapılmaktadır” dedi.

Son olarak hastalığın doğal gidişatına değinen Dr. Menekşe, “Hastalık genellikle stabil seyreder. Ancak erişkin hastaların yaklaşık % 3’ünde kistte büyüme görülürken, çocuklarda ise bu oran daha yüksek olup %10 oranında büyüme görülmektedir. Araknoid kistli hastaların donanımlı bir tıbbi merkezde ve tecrübeli bir beyin cerrahi doktorunun takibinde kalması önemlidir” diyerek sözlerini tamamladı.


Bu yazı DOÇ. DR. GÜNER MENEKŞE tarafından yazıldı ve 40098 kere izlendi.


Yorumlar

Yükleniyor...