Medikal OnkolojiLokman Hekim Hastaneler Grubu Oluşturuldu: 2017-01-12 07:07:10
Görüntü Sayısı: 6509

Medikal Onkoloji

Kelime anlamı olarak kanser, bir organ veya dokudaki hücrelerin düzensiz olarak bölünüp çoğalmasıyla beliren kötü urlara denir. Genel anlamda ise kanser vücudumuzun çeşitli bölgelerindeki hücrelerin kontrolsüz çoğalması ile oluşan 100'den fazla hastalık grubudur. Çok çeşitli kanser tipleri olmasına rağmen, hepsi anormal hücrelerin kontrol dışı çoğalması ile başlar. Tedavi edilmez ise ciddi rahatsızlıklara, hatta ölüme dahi neden olabilir.

Medikal Onkoloji

Kemoterapi Nedir?

Kemoterapi, kanser hücrelerini yok etmek veya bu hücrelerin büyümesini kontrol altına almak için antikanser ilaçlar kullanılarak yapılan tedavidir. Kanser tedavisinde tek başına veya cerrahi ve radyoterapi ile birlikte uygulanabilir.

Kemoterapi Uygulamasında Amaç Nedir?

Tümörün cinsine ve hastanın özelliklerine göre değişik nedenlerIe kemoterapi uygulanabilir.
* Tümörü tamamen yok etmek ve hastayı iyileştirmek için,
* Tümörün yayılmasını engellemek için,
* Tümörün büyümesini durdurmak veya yavaşlatmak için,
* Tümörün sebep olduğu belirtileri yok etmek için kemoterapi uygulanır.

Etkili bir tedavi yöntemi olmasına rağmen bazı durumlarda
tümörü tamamen yok edemeyip sadece belirtilerini düzelterek rahat yaşamayı sağlayabilir
Bazı tümörlerde tek tedavi yöntemi kemoterapidir. Diğerlerinde ise kemoterapi diğer tedavilerle (cerrahi ve radyoterapi) peşpeşe veya eş zamanlı olarak uygulanır. Orneğin ameliyat öncesinde tümörü küçültmek amacıyla, veya ameliyattan sonra yayılmasını önlemek için kemoterapi yapılabilir. Aynı uygulamalar radyoterapi öncesinde ve son- rasında yapılabildiği gibi, radyoterapi ile aynı anda çeşitli yöntemlerle de kemoterapi uygulanabilir.

Kemoterapi Nasıl Uygulanır

Kemoterapide kullanılan ilaçlar değişik yollarla uygulanır:

1. Damar yoluyla (en sık kullanılan)

2. Ağızdan

3. Vücut boşluklarına uygulanabilir.

Kemoterapi Nerede Uygulanır?

Kemoterapi mutlaka bu konuda eğitimli kişilerin çalıştığı merkezlerde uygulanmalıdır. Doktorunuzun izni olmadan kesinlikle herhangi bir hastanede veya evde, kemoterapi uygulama tecrübesi olmayan herhangi bir sağlık görevlisi tarafından uygulanmamalıdır.

Akciğer Kanseri

Akciğer dokusundaki hücrelerden kaynaklanan kanser tipine akciğer kanseri denir. Akciğer kanseri özellikle gelişmiş ülkelerde kadın ve erkeklerde kanserden ölüm nedenleri arasında en önde gelenidir. En sık 45-70 yaşları arasında görülür.

Kolon (Kalın Bağırsak) Kanseri

Kolon kanseri (kalın bağırsak), rektum kanseri ile birlikte kolorektal kanserler olarak anılır. Hem kadın hem de erkeklerde kanser ölümlerinde 3. sıradadır. Endüstrileşmiş ülkelerde daha sık görülmektedir. Kolon gastrointestinal sistemin yani sindirim sisteminin ince bağırsaktan sonra gelen kısmıdır.

Bazal Hücreli Cilt Kanseri

Cilt kanserleri en sık rastlanılan kanser türüdür. Bazı ülkelerde tüm kanserlerin yaklaşık yarısını oluşturur. Bazal hücreli kanser melanom dışı cilt kanserlerinin yaklaşık %80’ini oluşturur.Ultraviole radyasyona maruz kalmak en büyük risk faktörü sayılmaktadır. Genellikle 40 yaş üstü ve açık tenli kişilerde görülür.

Meme Kanseri

Meme kanseri kadınlarda en sık rastlanılan kanser türü olup dünyada kanserden ölüm nedenleri arasında da ilk sıralarda yer almaktadır. Bu kanserde en sık rastlanılan klinik bulgular, memede veya koltuk altında ele kitle gelmesi, meme başından akıntı, meme üstünde bir bölgede deride kalınlaşma veya portakal kabuğu tarzında çukurlaşma, memede şekil değişikliği, meme başında veya çevresinde renk değişimi, meme başında içe çöküntü veya memede adet dönemiyle ilişkisi olmayan ağrıdır. Over kanseri kadınlarda en sık rastlanılan kanserler arasında 6.cı sırada yer alır. Yumurtalık kaynaklı kötü huylu tümörlerin yaklaşık %90’ı epitelyal tip denilen ve yumurtalığın üzerini döşeyen dokudan köken alan kanserlerdir. Avrupa, Amerika ve İsrail’de (Askenazi Yahudilerinde) sık rastlanırken Japonya ve gelişmekte olan ülkelerde daha az sıklıkta görülür. Hastaların 2/3’ü tanı anında 55 yaştan büyüktür.

Prostat Kanseri

Prostat kanseri dünyada en sık görülen kanser tiplerinden olup erkeklerde kanserden ölümlerden ikinci sırada yer almaktadır. Bir erkeğin yaşamı boyunca prostat kanseri tanısı alma ihtimali %16 civarındadır. Prostat kanseri için risk faktörleri arasında ileri yaş (ortalama tanı yaşı %67-72dir), ailede prostat kanseri öyküsünün olması(birinci derece yakınında prostat kanseri öyküsünün olması riski iki kat artırır) ve siyahi ırktan olmak sayılabilir.

Doç. Dr. F. Tuğba KÖŞ

30.05.201


Bu yazı Lokman Hekim Hastaneler Grubu tarafından yazıldı ve 6509 kere izlendi.


Yorumlar

Yükleniyor...


İlgili Makaleler