Portör MuayenesiLokman Hekim Hastaneler Grubu Oluşturuldu: 2017-01-12 06:37:50
Görüntü Sayısı: 22961

Portör Muayenesi

Portör: Bir insan ya da hayvan bir mikroorganizmayı vücudunda taşıdığı ve başkalarına bulaştırdığı halde kendisinde hastalık belirtileri görülmez, bu kişilere portör denilir. Bu kişilerin besin endüstrisinde çalıştırılması çok sakıncalıdır.

Portör Muayenesi

Portör Muayenesi

Portör: Bir insan ya da hayvan bir mikroorganizmayı vücudunda taşıdığı ve başkalarına bulaştırdığı halde kendisinde hastalık belirtileri görülmez, bu kişilere portör denilir. Bu kişilerin besin endüstrisinde çalıştırılması çok sakıncalıdır.

1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu'nun 126 ncı Maddelerindeki hükümlerle, gıda üretim yerleri ve sıhhi müesseselerde çalışanların bulaşıcı hastalık taşıyıcılığı yönünden her 3 ayda bir muayene olma ve sıhhi rapor alma mecburiyeti getirilmiştir.

Portör muayenesi kapsamında gaite kültürü, boğaz kültürü, burun kültürü ve gaitanın mikroskobik incelenmesi tetkikleri yapılarak sonuçlar işçi sağlığı dosyasında saklanır.

Portör muayenesine esas laboratuvar tetkikleri

 • Gaita Kültürü ( Salmonella ve Shigella yönünden)
 • Dışkının mikroskobik incelenmesi ( Entamoeba, histolytica kistleri, giardia lambia kistleri ve helmint yumurtaları yönünden)
 • Boğaz ve Burun Kültürü (Staphylococcusaureus yönünden, en az yılda bir)
 • Akciğer Grafisi ( Tüberküloz yönünden)

İşçi Sağlığı için kurumumuzda;

 • Laboratuvar Hizmetleri
 • Koruyucu Aşılar
 • Odyolojik Muayene
 • İşe Giriş Periyoduk Muayene Formu
 • Göğüs Radyografileri
 • Solunum Fonksiyon Testi
 • EKG
 • Portör Muayenesi sunulmaktadır.

Detaylı bilgi ve fiyat teklifi için 444 99 11 / 2215 dahiliden bizlere ulaşabilirsiniz.

22 Ocak 2015


Bu yazı Lokman Hekim Hastaneler Grubu tarafından yazıldı ve 22961 kere izlendi.


Yorumlar

Yükleniyor...


İlgili Makaleler