İdrar Kaçırma Tedavi Edilebilir Bir HastalıkLokman Hekim Hastaneler Grubu Oluşturuldu: 2017-01-11 06:52:38
Görüntü Sayısı: 4885

İdrar Kaçırma Tedavi Edilebilir Bir Hastalık

İdrar kaçırma sıkça karşılaşılan, kişiyi çevresinden uzaklaştıran, yaşam düzenini değiştirmeye zorlayan, bazen de hastada depresyon ve psikolojik problemlere yol açabilen mutlaka tedavi edilmesi gereken önemli bir sağlık sorunudur. Hastaların yaklaşık üçte ikisini bayanlar oluşturur. Genç erişkin kadınların % 20-30’unda, orta yaşlı kadınların %30-40’ında ileri yaşlı kadınların ise %30-50’sinde idrar kaçırma şikâyeti görülür. Erkeklerde bu oran kadınlara oranla %2-7 gibi daha düşük seviyededir.

İdrar Kaçırma Tedavi Edilebilir Bir Hastalık

İdrar kaçırma problemlerinde altta yatan önemli bir hastalığın göz ardı edilmemesi esastır. Hastalar genellikle ağrı veya kanama gibi hastayı hastaneye acil götüren şikâyetler olmaması nedeniyle doktora gitmekte gecikirler. Hastalar idrar kaçırma tipinin iyi belirlenememesi nedeniyle gereksiz tedaviler hatta ameliyatlara maruz kalabilirler. Bu nedenlerden ötürü hastanın detaylı değerlendirilmesi önemlidir. Gerekli hastalarda hastanın ilaç tedavisine uygun olup olmadığı, ameliyat gerektirip gerektirmediği ve hangi ameliyat tipinin hasta için uygun olup olmadığını belirlemek için ürodinami testi yapılmalıdır. Ürodinami testi idrar torbası, idrar torbası çıkımı ve alt idrar yolu hastalıklarının fonksiyonel incelemesine olanak veren ve bir bilgisayar yardımıyla bu bilgileri anlaşılır hale getiren etkili bir teşhis aracıdır. Belirtilen üç tip idrar kaçırma tedavisinde muayene, klinik, laboratuar ve ürodinami bilgileri bir araya getirilerek nedene yönelik uygun tedavinin seçilmesi önemlidir.

İdrar kaçırma sorunu olan bir hastada enfeksiyon, taş, tümör ve prostat hastalıkları gibi nedenler ayırt edildikten sonra tedavide davranış tedavileri, fizik tedavi yöntemleri, ilaçlar, ve cerrahi tedaviler uygulanabilir. İdrar kaçırma sorunu olan hastalarımızın bu sorunlarını biz hekimlerle paylaşmalarını öneriyoruz. Belirtilen 3 tip idrar kaçırma şikayetinde burada kısaca bahsedilenin dışında bir çok farklı ilaç, fizik tedavi ve cerrahi tedavilerinin olduğu ve her hastanın kendi içinde değerlendirilip hastalığı ile ilişkili en uygun tedavinin seçilmesi gerektiğini düşünüyorum. İdrar kaçırmanın bir kader olmadığını ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu bilmelerini istiyorum.

01 Kasım 2014


Bu yazı Lokman Hekim Hastaneler Grubu tarafından yazıldı ve 4885 kere izlendi.


Yorumlar

Yükleniyor...


İlgili Makaleler