Çocuğunuz Sağlıklı Mı ?Lokman Hekim Hastaneler Grubu Oluşturuldu: 2017-01-09 13:34:15
Görüntü Sayısı: 6732

Çocuğunuz Sağlıklı Mı ?

Çocuk sağlığı izlemi çocukların; fiziksel, ruhsal, sosyal yönden iyilik hali içinde olup olmadığının değerlendirilerek, onların sağlığının desteklenmesi ve geliştirilmesi anlamına gelir. Çocuk sağlığı izlemi; 1995 yılında kabul edilen “Çocuk Hakları Sözleşmesi” ne göre temel bir haktır.

Çocuğunuz Sağlıklı Mı ?

Büyüme ve gelişmenin izlenmesi, aşılama, yaşa göre uygun beslenme, hastalıkların önlenmesi için sağlık eğitimi ve desteği, hastalıkların erken tanı ve tedavisi temel amaçlarıdır. Çocuğun sağlıklı yetişmesi konusunda aileye destek verir. Çocuğun ruhsal ve bedensel sağlığı, çocuk gelişimi konusunda aileyi bilgilendirir.

Çocuk sağlığı izleminin yapıldığı yerler; Aile Hekimliği Merkezleri, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Poliklinikleri, Sağlam Çocuk Poliklinikleri, Çocuk Sağlığı hekim muayenehaneleridir. İzleyen ekip hekim, hemşire, anne-baba, gerekirse psikolog ve sosyal gelişim uzmanını içerir.

İzlem sıklığı; doğum öncesi, doğumdan sonraki ilk günler (48 saat içinde), birinci ay, ikinci ay, dördüncü ay, altıncı ay ve altınca aydan sonra üç ay aralıklarla, iki yaş ve iki yaş sonrası ergen olana kadar yıllık izlem şeklindedir.

Çocuk sağlığı izlem muayenesi;

- Aile ile görüşme/Öykü alma

- Aile/çevre-çocuk ilişkisinin gözlenmesi,

- Çocuğun gelişiminin değerlendirilmesi

- Fizik muayene

- Gerekirse ek taramalar ve tetkikler

- Aşılama

- Yaşına uygun beslenme sorgulaması

- Sağlık eğitimi ve danışmanlık

- Annenin soruları

- Bir sonraki muayeneyi belirleme şeklindedir.

İzlem muayenesinde erken tanı ve tedavide tarama programları, öykü ve fizik muayene son derece önemlidir. Ülkemizde yenidoğan dönemi taramalarında işitme testi, topuk kanında fenilketonüri, konjenital hipotirodi, biyotinidaz eksikliği taraması düzenli bir şekilde yürütülmektedir. Gelişimsel kalça displazisi (doğuştan kalça çıkığı) taraması 2-4 ay arasında mutlaka yapılmalıdır. Bunların dışında göz taraması, tansiyon ölçümü, kan tetkikleri gibi taramalar ilerleyen yaşlarda önerilir.

Muayene sırasında hekim, çocuğun bütün sistemlerini gözden geçirerek olası hastalıkları dışlar. Ayrıca çocuğun gelişimsel muayenesi dediğimiz yaşına uygun zeka ve motor gelişim yönünden normal olup olmadığını gözden geçirir. Gelişim muayenesinin izlenmesinde Denver II dediğimiz tarama testi de önerilmektedir. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlarının çoğu küçük çocuklar için bu testin pek çok maddesini muayeneleri sırasında yaparlar. Gelişim geriliğinden şüphelendikleri ve/veya daha büyük çocuklarda bu testin yapılması için yönlendirebilirler.

Hekim, çocuk sağlığı izleminde “çocukta hastalık var mıdır” sorusundan daha çok, “çocuk her yönden sağlıklı mıdır?” sorusuna cevap arar. Bu sırada aile-çocuk ilişkisini de gözden geçirerek çocuk ihmali ve istismarını da aklında tutmalıdır.

Uzm. Dr. Necip DÖNMEZBİLEK

08 Nisan 201


Bu yazı Lokman Hekim Hastaneler Grubu tarafından yazıldı ve 6732 kere izlendi.


Yorumlar

Yükleniyor...


İlgili Makaleler