10 Soruda KoahLokman Hekim Hastaneler Grubu Oluşturuldu: 2016-12-16 10:50:29
Görüntü Sayısı: 8563

10 Soruda Koah

Ölümle sonuçlanabilen akciğer hastalığı olan Kronik Tıkayıcı Akciğer Hastalığı (KOAH), Türkiye'de ölüm nedenleri içinde 3. sırada yer alıyor ve toplumda 40 yaş üstü her 5 kişiden birinde görülüyor. Hastalık hakkında merak edilen soruların cevapları şöyle:

10 Soruda Koah

1- KOAH nedir?

İlerleyici ve tam olarak geri dönüşümlü olmayan, buna karşılık önlenebilir ve tedavi edilebilir bir akciğer hastalığıdır. KOAH havayollarını daraltır, solunumu güçleştirir. Genellikle kronik bronşit ve amfizem zemininde gelişen KOAH’da hastalar, öksürük ve balgamdan kısa mesafeli yürüyüşte bile oluşan nefes darlığına kadar değişik semptomlara sahiptirler.

2- KOAH gelişimine yol açan nedenler nelerdir?

KOAH için en önemli risk faktörü sigara içimidir. Pipo, puro ve birçok ülkede yaygın olan tütün tüketiminin diğer yolları da risk faktörüdür. Sigaraya pasif maruziyet de solunumsal semptomlara ve KOAH gelişimine katkıda bulunur. KOAH’ın diğer kanıtlanmış nedenleri; iş yeri ortamındaki tozlar ve kimyasal maddeler ve iyi havalanmayan evlerde yemek pişirme ve ısınma amacıyla kullanılan organik yakıtların yol açtığı iç ortam hava kirliliğidir. Erken çocukluk döneminde geçirilen solunumsal enfeksiyonlar, akciğer fonksiyonlarında azalma ve erişkin dönemde solunumsal semptomlardaki artma ile ilişkilidir.

3- KOAH tanısı nasıl sağlanır?

Risk faktörlerine maruziyet öyküsü olan kişilerde ve öksürük, balgam, eforla nefes darlığı olan hastalarda KOAH tanısı düşünülmelidir. Fakat tanı, solunum fonksiyon testleriyle doğrulanmalıdır. Bu testler, sadece tanıda değil, hastalığın şiddetinin belirlenmesi ve hastalığın seyrinin takibinde de kullanılmaktadır.

4- KOAH’nin yaygınlığı nedir?

Dünyada KOAH’ın en önemli dördüncü ölüm nedeni olduğunu tahmin etmektedir. 2000 yılında KOAH nedeniyle dünyada 2.74 milyon kişinin öldüğü belirtilmektedir. Türkiye’de ise 5 milyon civarında KOAH’lı hasta bulunduğu ve her yıl bu hastalıktan 26 bin kişinin öldüğü tahmin edilmektedir. KOAH’ın Türkiye’de İskemik kalp hastalığı ve serebrovaskuler hastalıklardan sonra 3. ölüm nedeni olduğu ve kırsal kesimde daha yaygın olduğu öngörülmektedir.

6- Neden KOAH’lı hasta sayısı sürekli artış göstermektedir?

KOAH’lı hasta sayısındaki artış, sigara içiminin artışına ve yaşlı nüfusun artmasına bağlanmaktadır.

7- KOAH’lı hastaların çoğu neden bilinmemektedir?

KOAH semptomlarına sahip hastaların büyük çoğunluğu, hastalık ilerleyip solunumsal sakatlık yapıncaya kadar bir doktora başvurmamakta ve KOAH tanısı almamaktadırlar. KOAH’lı hastaların sadece yüzde 10’unun bir doktor tarafından teşhis edildiği, geri kalanların kendilerinde bu hastalığın bulunduğunu bilmedikleri görülmüştür. Hastaların ve doktorların KOAH’ın belirtileri konusunda eğitimi ve bu hastalığın erken döneminde tedaviye başlanması, halk sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır.

KOAH ve astım, her ikisi de aynı kişide olabilen, benzer semptomlara sahip kronik obstrüktif havayolu hastalıklarıdır. Her ikisinde de akciğerlerde inflamasyon vardır, ancak altta yatan inflamasyonun özellikleri her iki hastalıkta oldukça farklıdır ve sonuçta tedaviye yanıtları da çok farklıdır. Astımdaki hava akımı obstrüksiyonu kendiliğinden veya tedavi ile genellikle tam olarak düzelebilirken, KOAH’da hava akımı obstrüksiyonu tam olarak geri dönüşümlü değildir ve zararlı ajanlara maruziyet devam ettiği takdirde genellikle ilerleyicidir.

9- Astım KOAH’a dönüşür mü? Astım ve KOAH arasında bir bağlantı var mıdır?

Kuşkusuz ki astım ve KOAH arasında bir örtüşme vardır. Uzun süreli astımın havayollarında yapısal değişikliklere neden olarak geri dönüşümsüz havayolu obstrüksiyonuna yol açtığına dair kanıtlar vardır. KOAH’a yol açan zararlı ajanlara maruz kalan astımlılarda astım benzeri ve KOAH benzeri inflamasyonların birleşimi bulunmaktadır.

10- KOAH nasıl tedavi edilir?

Etkili bir tedavi programında dört basamak vardır. Öncelikle hastalığın değerlendirilmesi ve izlenmesi gerekir. İkinci olarak risk faktörlerinin azaltılmalıdır. Daha sonra farmakolojik ve farmakolojik olmayan yaklaşımlarla stabil KOAH’nin tedavisine geçilir. Son olarak KOAH semptomlarında kısa süreli kötüleşme ile karekterize akut alevlenmelerin tedavisi yapılır. Sigara içiminin bırakılması, KOAH gelişme riskini azaltan ve hastalığın ilerlemesini durduran tek ve en etkili girişimdir. Stabil KOAH tedavisi, semptomlar için bronkodilatörlerin kullanımını ve yılda en az bir kez grip aşısı yapılmasını içerir. Farmakolojik olmayan tedavi yaklaşımları ise, solunumsal rehabilitasyon programları, oksijen tedavisi ve sınırlı sayıdaki vakada uygulanan cerrahi girişimleri içermektedir. KOAH, sıklıkla evde ya da hastanede bakım gerektiren alevlenmelerle seyreder.

KOAH TANISINDA SPİROMETRİ

Kan basıncı ölçümü hipertansiyon tanısında ne kadar önemliyse, spirometri de KOAH tanısında aynı düzeyde önemlidir. O nedenle, tüm sağlık çalışanları için spirometri kolayca ulaşılabilir ve kullanılabilir olmalıdır.

Spirometri nedir?

Spirometri, bir insanın solukla çıkarabildiği hava miktarını ve bunun için harcanan zamanı ölçen basit bir testtir. Spirometre, akciğerlerin ne kadar etkin ve ne kadar hızlı boşaldığını ölçen bir cihazdır


Bu yazı Lokman Hekim Hastaneler Grubu tarafından yazıldı ve 8563 kere izlendi.


Yorumlar

Yükleniyor...


İlgili Makaleler