8 Soruda çocuklarda göz muayenesiLokman Hekim Hastaneler Grubu Oluşturuldu: 2016-12-15 09:40:09
Görüntü Sayısı: 25488

8 Soruda çocuklarda göz muayenesi

1-Belirgin bir şikayeti olmayan çocuklarda ne sıklıkla göz muayenesi önerirsiniz? -Çocuklarda 3-3,5 yaşında görme tembelliği yönünden tarama muayenesi yapılmalıdır. -Birinci sınıfta, öğretmen tarafından her iki gözde ayrı ayrı görme keskinliklerine bakılması ve şüphe duyulan çocukların göz muayenesine gönderilmesi gerekir.

8 Soruda çocuklarda göz muayenesi

2-Bebeklik ve çocukluk döneminde göz muayenesi ne derecede gereklidir?

Çocuklarda ilk muayene, hiçbir şikayet olmasa bile doğumdan hemen sonra çocuk hekimi tarafından yapılmalıdır.Bebeklik döneminde göz kayması , gözün görünümünde yada çocuğun görme düzeyiyle ilişkili bir endişenin olması halinde hemen göz muayenesi yapılmalıdır. Burada kabaca her bir gözün görme düzeyi ayrı ayrı değerlendirilir, gözlük numarası ihtiyacı ölçülür, göz dibine bakılır. Kısmen şüphelenilirse aralıklı kontrol muayeneleri istenir.

3-Erken doğan bebeğimiz var. Göz muayenesi veya takibi nasıl olmalıdır?

Gözün görmeyle ilgili ilk sinir tabakasın olan retinanın damarlanması doğuma yakın son 3 ayda tamamlanır.
Damarlanma gözün arkasındaki görme sinirinden başlayarak kenarlara doğru ilerler. Erken doğumda bu damarlanma tamamlanmamıştır ve anormal, sağlıksız bir şekilde olabilmektedir. Nadiren de olsa bu durum prematür retinopatisi olarak adlandırılan bir seyirle körlükle sonlanabilmektedir. 32. Haftadan daha erken ve 1500gr’dan daha küçük doğan, ek olarak çeşitli sağlık sorunları da geçiren bebekler, doğumdan sonraki 4. haftada ve gerekiyorsa takip eden haftalarda uygun şekilde göz (retina) muayenesine tabi tutulmalıdır. Hayatının ilk haftalarındaki bu önemli sıkıntıyı atlatan bebekler, yaşıtlarından daha riskli gözlere sahip olmaları nedeniyle sonraki yıllarda da takip edilmelidir.

4- Bebeğimin gözleri sulanıyor. Çocuk hastalığı uzmanı masaj önerdi. Göz muayenesi gerekli mi?

Çok nadiren göz tansiyonu, bebeklerde sulanmaya sebep olur. Bu durumun atlanmaması için göz hekiminin muayenesi gerekir. Gözyaşı kanalı doğumdan 2-3 ay önce açılır ve çalışmaya başlar. Normal doğan bebeklerin %5’inde gözyaşı kanalının buruna açıldığı bölgedeki zarın yırtılması geciktiği için sulanma ve çapaklanma olur. Bu duruma gözün iç açısına yapılan masaj ile gözyaşı kesesi temiz tutulur. Bu bebeklerde sulanma, sıklıkla 4-6 ay içinde kendiliğinden kaybolur.

5-Ailemde görme tembelliği ve şaşılığı olan kişiler var. Ne tavsiye edersiniz?

Kendisinde yada ailesinde şaşılık, belirgin hipermetropi ve görme kalitesini etkileyen önemli bir problemin bulunduğu kişiler, çocuklarını ilk 4 yıl boyunca her yıl göz muayenesine götürmelidir. Poliklinik muayenesi sırasında ebeveynden birinde yada büyük kardeşte görme tembelliğinin olması ve beraberinde küçük çocukta da görme tembelliğinin tespit edilmesi nadir görülmeyen bir durumdur. Göz tembelliği sıklığı yaklaşık % 1-2’dir. Muayenede göz tembelliği tespit edilirse iyi gören göz kapatılarak az gören göz çalıştırılır.

6-Okula gitmeyen çocuğuma gözlük verildi. Ne yapmalıyım?

Okul öncesi dönemde gözlük verilme sebepleri şu şekilde sıralanabilir.

-Orta ve yüksek derecelerdeki hipermetropi nedeniyle gözlerde içe kayma olmaktadır. Gözlük içe kaymayı önlemek için verilir ve çoğunlukla 10-15 yaşına kadar kullanılır.

-Görme tembelliği yapabileceği düşünülen gözlük numarası, tembelliği önlemek için verilir.

-Görmede belirgin azalmaya neden olduğu düşünülen gözlük değerleri, bebeklik ve oyun çocukluğunda önerilir. 4 yaşından küçük çocuklarda iki göz arasında belirgin bir numara farkı yoksa 3 numaraya kadar miyopi, hipermetropi ve astigmatizmada 6-9 ay aralıklarla kontrol edilmesi şartıyla gözlük verilmeyebilir.

7-Okuyan gözlüklü çocukların göz muayene sıklığı ne olmalıdır?

Okul çocuklarındaki küçük ve orta derecelerdeki gözlük numarası ihtiyacı bir hastalık olarak kabul edilmez. Gözlük takan, miyop ve astigmatı bulunan çocuklarda uzağı görmedeki zorlanmaları gözlük numarasının değiştirilmesini gerektireceğinden göz kontrolüne gidilmelidir. Ancak bu durum 6-12 ay gibi rutin sınırlamadan ziyade çocuğun şikayeti ile belirlenmelidir. Hipermetropi ve hipermetrop astigmatizmada gözlük numarası temel olarak kayma durumu ile belirlenir.

8-Okul çağındaki gözlüklü çocuklarımız, her 6 ayda bir göz muayenesine gider ve her muayenede gözlük numarasını değiştirir isek çocuğumuzun gözlük numarası durdurulur yada ilerlemesi engellenebilir mi?

Hayır. Ergenlik döneminde, çocuğun boyundaki artış ve okuma alışkanlığı ile kısmen ilgili bir şekilde miyop gözlük numarası artmaya devam edecektir. Ortalama 16-18 yaşına kadar miyop gözlük numarası hızlıca artar. Astigmatizma genellikle değişmez. Hipermetropi bir miktar azalır. Miyopinin artmasıyla birlikte gözlük numarasının arttırılmasının temel amacı görme netliğini yeterli seviyede tutulmasıdır.


Bu yazı Lokman Hekim Hastaneler Grubu tarafından yazıldı ve 25488 kere izlendi.


Yorumlar

Yükleniyor...


İlgili Makaleler