Tıbbi Ozon Tedavisi

Diyabete Karşı Check-Up Zamanı! | Diyabet Check-Up Paketi | Lokman Hekim Sağlık Grubu

Tıbbi Ozon Tedavisi

Ozon Tedavisi Nedir?

Ozon, doğada bulunan üç oksijen atomundan oluşan, renksiz, keskin kokulu bir gazdır. Ozon tedavisi tıbbi ozon karışımı denen %5 ozon ve %95 oksijen gazı kullanılarak yapılan tedavidir.

Ozon Tedavisi Nasıl Etki Gösterir?

Normal kişilerde aldığımız gıdalardan enerji elde edilmesi esnasında dokularda bazı kimyasal olaylar oluşmaktadır. Bu kimyasal reaksiyonların sonucunda da atık maddeler meydana gelmektedir. Vücutta oluşan bu atık ve zehirli maddelere serbest radikaller adı verilmektedir. Bu atık maddeler vücut tarafından atılmaya çalışılır. Bu işle görevli sisteme de antioksidan sistem adı verilir. Yani; normal şartlar altında, ne kadar oksidan madde oluşuyorsa vücut o kadarını temizleme gücüne sahiptir. Ancak bu sistemde bazen dengesizlik oluşur ve bu atık maddelerin vücudumuzda birikmesine neden olur. Ozon antioksidan sistem üzerine etki yaparak antioksidan sistemin güçlenmesine neden olur.

Ozon; kanda bulunan eritrositlerin oksijen taşıma kapasitelerini artırır. Ayrıca eritrositlerin elastikiyetini de artırır. Bunun sonucunda eritrositlerin dokulara girişi daha kolaylaşır. Mikrodolaşım denilen ve dokuların beslenmesinde önemli rol oynayan damarlarda dolaşan kanın miktarı artar. Damarlarda tıkaç oluşmasını engeller. Ozon kanda nitrik asit salgılanmasını sağlar. Nitrik asit hücre yapısını düzenler, hücreleri gençleştirir. Özellikle damarların yapısını düzeltirler. Vücudumuzdaki doğal ağrı kesicilerin açığa çıkmasını sağlayarak ağrı kesici özellik gösterir.

İmmün sistem yani vücudumuzun bağışıklık sistemi üzerine etkilidir. Ozon ile bazı hastalıklarda (Allerjik ve otoimmün hastalıklar gibi) bağışıklık sistemini baskılamak veya güçlendirmek mümkündür. Ozon hücrelerde enerji yapımını artırır. Böylece insanlar kendilerini daha iyi ve enerjik hissederler. Bu durum insan hayatına çok olumlu etkiler yapar. Ozon sadece hastalıklarda kullanılmaz bu etkisi ile normal sağlıklı hastalarda genel sağlığın devam ettirilmesi ve vücut direncinin arttırılması amacıyla da kullanılmaktadır.

Ozon kan şekerini düzenler. Şeker hastalarının takibinde kullanılan HbA1c denilen parametrede düşüş sağlar. Ozonun ayrıca solunum sistemi, Mide barsak sistemi, böbreklerde, kadın hastalıklarında, göz hastalıklarında ve cilt hastalıkları üzerinde de olumlu etkileri vardır. Hastalık olmaksızın ciltteki kırışıklar ve yaşlanma karşıtı olarak kozmetikte de kullanılmaktadır.

Ozon Tedavisinin Yan Etkisi Var mı?

Ozon tedavisi diğer tüm tedavilerde olduğu gibi bir doktor tarafından uygulanmalıdır. Doğru uygulama yöntemleri dikkate alındığında herhangi bir yan etki raporlanmamıştır. Medikal ozon uygun şekilde uygulandığı taktirde etkili, hızlı ve tamamen güvenilir bir tedavi yöntemidir. Ozon gazına en hassas organlar akciğerlerdir. O nedenle doğrudan ozon gazı solunması akciğerlerde hasar oluşturur. Bu nedenle doğrudan ozon gazı solunması gibi bir tedavi uygulaması bulunmamaktadır. Favizim (bakla zehirlenmesi hastalığı) denen Glukoz 6-Fosfat Dehidrogenaz enzim eksikliği bulunan hastalar, ciddi kanama bozukluğu olanlar ve gebeliğin ilk 3 ayında ozon tedavisi kullanılmamaktadır. Bunun dışındakilerde güvenle uygulanabilir.

Ozon Tedavisi Hangi Hastalıklarda Kullanılır?

 • Kanser Tedavisi ve Önlenmesinde
 • Bağışıklık Sisteminin Güçlendirilmesinde (Sık enfeksiyon geçirenlerde)
 • Kronik Yorgunluk Sendromunda
 • Yaşlanma Etkilerinin Geciktirilmesinde (Anti-Aging)
 • Zeka ve Hafıza Güçlendirilmesinde
 • Diyabet ve İnsülin Direncinin Azaltılmasında
 • Böbrek ve Karaciğer Fonksiyon Bozuklukları Tedavisinde
 • Göz ve Deri Hastalıkları Tedavisinde
 • Mide ve Bağırsak Hastalıkları Tedavisinde
 • Ürolojik Hastalıkların Tedavisinde (Özellikle sık idrar yolu enfeksiyonu yaşayanlarda)
 • Kadın Hastalıklarında
 • Parkinson, Alzheimer, Migren gibi Nörolojik Hastalıklarda,
 • Depresyon Tedavisinde
 • Detoks Tedavisinde (Toksinlerden Arınma)
 • Sigara Bırakma Tedavisi'nde
 • Cinsel Fonksiyonların Düzeltilmesinde
 • Kısırlık Tedavisinde
 • Kas, Eklem ve Romatizmal Hastalıkların Tedavisinde
 • İyileşmeyen Yaralarda