Meme Kanseri Belirtileri ve Tedavi Süreci

Diyabete Karşı Check-Up Zamanı! | Diyabet Check-Up Paketi | Lokman Hekim Sağlık Grubu

Meme Kanseri Belirtileri ve Tedavi Süreci

Meme kanseri,  dünyada kadınlar arasında en sık rastlanan kanser türüdür. Kansere bağlı kadın ölümlerinin de bir numaralı nedenidir. Son 50 yılda dünyada meme kanseri görülme sıklığı iki mislinden fazla artmıştır. Meme kanseri, sosyoekonomik açıdan gelişmiş Batı ülkelerinde 50 yıl önce her 20 kadından birinde görülürken günümüzde her 8 kadından biri bu hastalığa yakalanıyor. Ülkemizde de bu oran son yıllarda gittikçe yükseliyor. Türkiye’de her 12 kadından biri hayatının bir döneminde meme kanserine yakalanıyor. 

 

Erkekler de meme kanserine yakalanabilir, ancak tüm meme kanseri vakalarının % 1'inden azını oluştururlar. Kadınlar arasında meme kanseri, cilt kanserinden sonra en sık teşhis edilen ikinci kanserdir. Akciğer kanserinden sonra kanser ölümlerinin ikinci önde gelen nedenidir.

Ortalama olarak, her 8 kadından 1'i yaşamları boyunca meme kanserine yakalanacaktır. Meme kanseri olan kadınların yaklaşık üçte ikisi 55 yaş ve üzerindedir. Geri kalanların çoğu 35 ile 54 arasında. Amerika ve Avrupa ülkelerinde çok sık rastlanan meme kanseri olgularının ancak % 7-8’i 40 yaş altındadır. Ülkemizde 40 yaş altı meme kanseri olguları tüm meme kanseri olgularının yaklaşık % 20’sini yani beşte birini oluşturuyor. Buna ek olarak ülkemizde meme kanseri hastalarının yarısı 50 yaş altındadır. 

Neyse ki, erken fark ederseniz meme kanseri çok tedavi edilebilir. Lokalize kanser (memenizin dışına yayılmadığı anlamına gelir) genellikle yayılmadan tedavi edilebilir. Kanser yayılmaya başladığında tedavi daha karmaşık hale gelir.

 

 Meme Kanseri Neden 50 Yaş Altında da Görülmeye Başladı?

 • Endüstriyel gıdaların daha çok tüketiliyor olması
 • Gereksiz ve kontrolsüz hormon, ilaç ve benzer ürünlerin kullanılması
 • Genç kadınların stresli iş yaşamları 
 • Doğum yapmama; geç yaşta doğum yapma, emzirmeme
 • 40 yaşından sonra her yıl mamografi yapılması
 • Hiçbir şikâyeti olmayan sağlıklı kadınlarda meme kanseri amacıyla mamografi ile taramaya başlama yaşı Dünya Sağlık Örgütü’nce 40 yaştan sonrası olarak belirlenmiştir. Ancak, özellikle ailesinde meme kanseri olguları olan genç kadınların ergenlikten itibaren üç yılda bir meme muayenesi yapmalı. Gerekirse meme ultrasonu ile kontrol edilmesi gerekir. 

Meme Kanseri Belirtileri Nelerdir?

Meme kanserinin semptomları şunları içerir:

 • Adet dönemi boyunca memenin veya koltuk altının içinde veya yakınında bir yumru veya kalınlaşmış alan
 • Bezelye kadar küçük olsa bile bir kitle veya yumru
 • Memenin büyüklüğünde, şeklinde veya eğrisinde bir değişiklik
 • Kanlı veya açık renk meme başı akıntısı
 • Meme derisi veya meme ucundaki değişiklikler; çukur, buruşuk, pullu veya iltihaplı olma
 • Memede veya meme ucunda kırmızı cilt, iyileşmeyen yara, kabuklanma
 • Meme ucunuzun şeklinde veya konumunda değişiklikler
 • Her iki memede diğer bölgelerden farklı bir alan
 • Meme cildi altında bilye büyüklüğünde sert bir alan

Meme Kanseri Türleri

En yaygın meme kanseri türlerinden bazıları şunlardır:

İn Situ Kanserler

Bu türler başladıkları kanal veya lobülün ötesine yayılmamışlardır.

İn situ duktal karsinom (DCIS): Bu, en erken evresindeki duktal karsinomdur (evre 0). Bu durumda hastalık hala süt kanallarındadır. Ancak bu türü tedavi edilmezse , istilacı hale gelebilir. Genellikle tedavi edilebilir.

İn situ lobüler karsinom (LCIS): Bu sadece anne sütü üreten lobüllerde bulunur. Bu gerçek bir kanser değil, ancak daha sonra meme kanserine yakalanma olasılığının daha yüksek olduğu anlamına gelir. Bu varsa, düzenli meme muayeneleri ve mamogramlar yaptırılmalı.

İnvazif Kanserler

Bunlar çevredeki meme dokusunu yaymış veya istila etmiştir.

İnvazif veya infiltre duktal karsinom (IDC): Bu kanser süt kanallarında başlar. Kanalın duvarını kırar ve memenin yağlı dokusunu istila eder. İnvaziv vakaların % 80'ini oluşturan en yaygın biçimdir.

İnvazif lobüler karsinom (ILC): Bu kanser lobüllerde başlar ancak çevredeki dokulara veya diğer vücut kısımlarına yayılır. İstilacı meme kanserlerinin yaklaşık % 10'unu oluşturur.

Bu istilacı meme kanserinin alt türleri şunları içerir:

 • Adenoid kistik (veya adenokistik) karsinom:Bunlar tükürük bezlerinde ve tükürükte bulunan hücrelere benzer.
 • Düşük dereceli adenoskuamöz karsinom (bir tür metaplastik karsinom): Bu nadir tümör genellikle yavaş büyür ve genellikle diğer tiplerle karıştırılır.
 • Medüller karsinom: Bu nadir türdeki tümörler, beynin medulla adı verilen bölümüne benzeyen yumuşak, yumuşacık bir kitledir.
 • Müsinöz karsinom: Bu nadir tipteki tümörler, mukusu oluşturan kaygan, sümüksü maddenin bir parçası olan bir müsin havuzunda yüzer.
 • Papiller karsinom: Parmak benzeri çıkıntılar bu tümörleri ayırır. Bu nadir tür genellikle menopozdan geçen kadınları etkiler.
 • Tübüler karsinom: Tümörler yavaş büyür ve tüp şeklindedir.Daha az yaygın türler:
 • İnflamatuvar meme kanseri. Bu nadir tip, cildinizdeki lenf damarlarında bulunan iltihaplı hücrelerden kaynaklanır.
 • Meme ucunun Paget hastalığı: Bu tip meme ucunuzun etrafındaki ince deri olan areolayı etkiler.
 • Memenin filloid tümörleri: Bu nadir tümörler yaprak benzeri bir modelde büyür. Hızlı büyürler ancak nadiren memenin dışına yayılırlar.
 • Metastatik meme kanseri: Bu, beyin, kemik veya akciğerler gibi vücudun başka bir bölümüne yayılmış kanserdir.

Meme Kanseri Nedenleri ve Risk Faktörleri

Meme kanserine neyin yol açtığını bilmiyoruz, ancak bazı şeyler bu kansere yakalama olasılığını artırıyor. Yaş, genetik faktörler, kişisel sağlık geçmişi ve diyet hepsi bir rol oynar. Bazılarını kontrol edebiliriz; bazılarını ise kontrol edemiyoruz.

Meme Kanserine Yakalanma Riskini Arttıran Etkenler:

Kontrol Edemeyeceğimiz Risk Faktörleri

 • Kadın olmak
 • Yaş: 50 yaşın üzerindeki menopoz sonrası dönemde olan kadınların meme kanserine yakalanma olasılığı genç kadınlara göre daha yüksektir.
 • Aile öyküsü: Birinci derece kadın bir akrabada (anne, kız kardeş veya kız) meme kanseri varsa, hastalığa yakalanma olasılığı iki kat daha fazladır. Meme kanseri öyküsü olan iki veya daha fazla birinci derece akrabanın olması riski en az üç kat artırır. Bu, özellikle menopozdan önce kanserlerse veya her iki memeyi de etkilerse doğrudur. Risk, baba veya erkek kardeşe meme kanseri teşhisi konduysa da artabilir. Akrabalık derecesi ne kadar yakın ve meme kanserli akraba sayısı ne kadar fazlaysa risk o kadar yükselir.
 • Irk: Afrikalı Amerikalı kadınların menopozdan önce meme kanserine yakalanma olasılığı beyaz kadınlardan daha fazladır.
 • Genler: İki gendeki değişiklikler, BRCA1 ve BRCA2, ailelerde bazı meme kanseri vakalarından sorumludur. Yaklaşık 200'de 1 kadında bu genlerden biri var. Bu gen kansere yakalanma olasılığını artırırken, kesinlikle kanser gelişeceği anlamına gelmez. BRCA1 veya BRCA2 mutasyonu varsa, 80 yaşına kadar meme kanseri teşhisi konma şansı 10'da 7'dir. Bu genler, yumurtalık kanseri olasılığını da artırır ve pankreas kanseri ve erkek meme kanseriyle bağlantılıdır. Meme kanseri riskiyle bağlantılı diğer gen mutasyonları arasında PTEN geni, ATM geni, TP53 geni, CHEK2 geni, CDH1 geni, STK11 geni ve PALB2 geninin mutasyonları bulunur. Bunlar, BRCA genlerine göre meme kanseri gelişimi için daha düşük risk taşırlar.
 • Kişisel kanser geçmişi: İyi huylu meme sorunlarının varlığı riski biraz artırır. Daha önce meme kanseri olmak riski daha fazla yükseltir.
 • Adet geçmişi: Meme kanseri oranı artışı ; adet başlama yaşının 12 den erken, menopoz yaşının 55 yaşından geç olması ile doğrudan ilişkilidir.
 • Yoğun Meme Yapısı: Memelerde yağ dokusundan daha fazla bağ dokusu varsa, tümörleri mamografide görmek zor olabilir.
 • Radyasyon: Hodgkin lenfoma gibi kanserler için 40 yaşından önce ışın tedavisi görmüş olmak, meme kanseri riskini artırır.
 • Dietilstilbestrol (DES): Düşük yapmayı önlemek için 1940-1971 yılları arasında kullanılan bu ilacın kullanımı veya annesi almışsa meme kanseri olasılığı artar.

Kontrol Edebileceğimiz Meme Kanseri Risk Faktörleri

 • Hiç doğum yapmamış olmak 
 • İlk doğumunu 30 yaşından sonra yapmak
 • Doğum yapmış olmak fakat bebeğini emzirmemek 
 • Tamamlanmamış hamilelik
 • Uzun süreli hormon tedavisi almak 
 • Yüksek sosyo-ekonomik düzeyde yaşam sürdürmek
 • Modern şehir yaşamının stresli ortamında  yaşamak
 • Obezite: Özellikle menopoz sonrası fazla kilo almak ve doymuş yağlardan zengin gıdaları fazla miktarda tüketmek 
 • Fiziksel aktivite Azlığı. Ne kadar az hareket ederseniz, riskiniz o kadar yüksek olur.
 • Alkol. Düzenli içme - özellikle günde birden fazla içki - meme kanseri riskini artırır.

Yine de, meme kanseri riski yüksek olan çoğu kadın bunu anlamıyor. Öte yandan, meme kanseri gelişen kadınların % 75'inin bilinen bir risk faktörü yoktur.

Meme Kanseri Teşhisi

Memede bir şişlik , yumru hissedilirse veya mamografide bir şey belirirse, doktorunuz meme kanseri teşhis sürecine başlayacaktır.

Kişisel ve aile sağlığı geçmişi hakkında sorular sorulur. Ardından, bir meme muayenesi yapılır ve şunları içeren testler istenir:

Görüntüleme Testleri

Bunları meme hakkında daha fazla bilgi edinmek için kullanılır.

 • Ultrason: Bu test, memeyi görüntülemek için ses dalgalarını kullanır.
 • Mamografi: Bu ayrıntılı röntgen, tümörler ve diğer sorunlar hakkında daha iyi bir görüş sağlar.
 • Manyetik rezonans görüntüleme (MRI): Bu vücut taraması, memenin içinin ayrıntılı görüntülerini oluşturmak için bilgisayara bağlı bir manyetik alan, mıknatıs kullanır.

Biyopsi

Bu test için memeden doku veya sıvıyı alır. Kanser hücresi olup olmadığını kontrol etmek için mikroskop altında bakılır ve eğer kanser hücreleri varsa hangi tip olduklarını bakılır.

Yaygın prosedürler şunları içerir:

İnce iğne aspirasyonu: Bu, ulaşılması kolay tümörler veya sıvıyla dolu olabilecek kistler içindir.

Tru-cut (Core) Çekirdek iğne biyopsisi: Bu tip bir doku parçasını çıkarmak için daha büyük teleskobik bir iğne kullanır.

Cerrahi (açık) biyopsi: Cerrahi müdahale ile , yakındaki meme dokusuyla birlikte tüm tümörü alınır.

Lenf düğümü biyopsisi: Kanserin yayılıp yayılmadığını görmek için koltuk altındaki lenf düğümlerinden iğne ile veya bir kısmını çıkararak biyopsi.

Görüntü kılavuzluğunda biyopsi: Biyopsi iğnesini yönlendirmek için görüntüleme kullanılır.


Biyopsi Örneği Testleri Bize Neler Verir ?

Tümör özellikleri: İn situ, duktal veya lobüler mi? Lenf düğümlerine yayıldı mı? Ayrıca tümörün çevresini veya kenarlarını ve bunların kenar genişliği olarak adlandırılan biyopsi dokusunun kenarına olan mesafesini ölçer.

Östrojen reseptörleri (ER) ve progesteron reseptörleri (PR): Bu, östrojen veya progesteron hormonlarının kanseri büyüttüğünü söyler. Bu, meme kanserinin nüks etme, tekrarlama olasılığını ve bunu önleme olasılığını en çok ne tür bir tedavinin etkileyeceğini gösterir.

HER2: Bu test, insan epidermal büyüme faktörü reseptörü 2 genini arar. Bu kanserin daha hızlı büyümesine yardımcı olabilir. Meme kanseri HER2 pozitif ise, hedefe yönelik akıllı ilaç denilen tedavi seçeneği olabilir.

Grade (derece) ve Diferansiasyon (farklılaşma): Bu, kanser hücrelerinin sağlıklı hücrelerden ne kadar farklı göründüğünü ve daha yavaş mı yoksa daha hızlı mı büyüdüğünü söyler.

Oncotype Dx: Bu test, kanserin teşhisten sonraki 10 yıl içinde geri dönme riskini tahmin etmek için 16 kanserle ilgili geni ve beş referans geni değerlendirir.

Meme Kanseri Endeksi: Bu test, endokrin tedavisine nasıl ihtiyacınız olduğuna karar vermeye yardımcı olabilir.

MammaPrint: Bu test, kanserin geri dönme riskini tahmin etmek için 70 genden gelen bilgileri kullanır.

PAM50 (Prosigna): Bu test, kanserin yayılıp yayılmayacağını tahmin etmek için 50 genden gelen bilgileri kullanır.

Başka Kan Testleri 

Tam Kan Sayımı: Bu, kandaki kırmızı ve beyaz kan hücreleri gibi farklı hücre türlerinin sayısını ölçer. Kemik iliğinin gerektiği gibi çalışıp çalışmadığını gösterir.

Kan Kimyası: Bu, karaciğer ve böbreklerinizin ne kadar iyi çalıştığını gösterir.

Hepatit testleri: Bunlar bazen hepatit B ve hepatit C'yi kontrol etmek için yapılır. Aktif bir hepatit B enfeksiyonu varsa, kemoterapi almadan önce virüsle savaşmak için ilaca ihtiyaç olabileceğini gösterir. Onsuz kemoterapi, virüsün büyümesine ve karaciğere zarar vermeye neden olabilir.

Meme Kanseri Aşamaları

Erken Evre, Evre 0 veya noninvaziv meme kanseri

Hastalık sadece memede görülür ve lenf düğümlerine yayıldığına dair hiçbir belirti yoktur

(Bu karsinomu in situ olarak adlandırılır).

Evre I Meme Kanseri

Kanser 2 santimetre veya daha küçüktür ve yayılmamıştır.

Evre IIA Meme Kanseri

Tümör: Koltuk altı lenf düğümü tutulumu ile 2 santimetreden daha küçüktür.

Lenf nodu tutulumu olmaksızın 2'den büyük ancak 5 santimetreden küçük.

Evre IIB Meme Kanseri

Bir tümör: Koltuk altı lenf nodu tutulumu olmaksızın 5 santimetreden daha büyük

Lenf nodu tutulumu ile 2'den büyük ancak 5 santimetreden küçük.

Evre IIIA Meme Kanseri veya Yerel Olarak İlerlemiş Meme Kanseri

Kolun altındaki veya göğüs kemiğinin yakınındaki lenf düğümlerine yayılan 5 santimetreden büyük tümör.

Birbirine veya yakındaki dokuya yapışan kanserli lenf düğümlerine sahip her boyutta tümör.

Evre IIIB Meme Kanseri.

Deriye veya göğüs duvarına yayılmış herhangi bir büyüklükteki tümör.

Evre IIIC Meme Kanseri

Daha uzağa yayılan ve daha fazla lenf nodu içeren her büyüklükte bir tümör.Evre IV (metastatik) meme kanseri.

Kemik, akciğer, karaciğer, beyin veya uzaktaki lenf düğümleri gibi memeden uzak yerlere yayılan, boyutundan bağımsız olarak bir tümör.

Meme Kanseri Tedavisi

Testler sonucu meme kanseri bulunursa, meme kanserinden kurtulmak, nüks yani hastalığın tekrarlaması olasılığını düşürmek. Memenin dışında yayılma olasılığını azaltmak için bir tedavi planı geliştirilir. Tedavi genellikle teşhisten sonraki birkaç hafta içinde izlenir.

Tedavi, tümörün boyutuna ve konumuna, kanser hücreleri üzerindeki laboratuvar , patoloji testlerinin sonuçlarına ve hastalığın evresine bağlı olacaktır. Genellikle yaş ve genel sağlık yanı sıra tedavi seçenekleri hakkındaki hasta duygu ve tercihleri de dikkate alınarak yapılır.

Lokal Tedaviler

Bunlar, meme gibi belirli bir bölgedeki kanser hücrelerini, dokularını çıkarma, yok etme veya kontrol etmedir.

Ameliyat

Meme Koruyucu Cerrahi.

Cerrahi ile memenin sadece kanserli kısmını ve yakınındaki bazı dokular alınır. Meme dokusunun ne kadar çıkarılacağı, tümörün boyutu ve yeri gibi şeylere bağlıdır.

Bu cerrahi girişimin farklı türleri vardır:

 • Lumpektomi
 • Kadranektomi
 • Kısmi mastektomi
 • Segmental mastektomi

Lenf düğümlerini çıkarmak için ameliyat.

Meme kanserinin bunlara yayılıp yayılmadığını anlamak için koltuk altından lenf düğümleri alabilir. Bu ameliyatın iki çeşidi vardır:

Sentinel lenf nodu biyopsisi. Kanserin yayılma olasılığının en yüksek olduğu bir veya birkaç lenf düğümünü çıkarır.

Aksiller lenf nodu diseksiyonu. Bu, genelde 20'den az olsa da, daha fazla lenf düğümü içerir.

Mastektomi.

Tüm meme dokusuyla ve bazen de yakındaki dokularla birlikte tüm memeyi çıkarmak. Birkaç tür mastektomi vardır:

Basit veya total mastektomi. Memenin tamamı alınır, ancak meme dokusunda olmadıkları sürece koltuk altındaki lenf düğümlerini alınmaz.

Modifiye edilmiş radikal mastektomi. Koltuk altındaki lenf düğümleriyle birlikte tüm memenin çıkarılması.

Radikal mastektomi: Koltuk altındaki ve köprücük kemiğine kadar tüm meme ve lenf düğümlerini ve memenin altındaki göğüs duvarı kaslarının çıkarılması.

Kısmi mastektomi: Kanserli meme dokusu ve yakındaki bazı dokuları alınır - genellikle lumpektomiden daha fazla.

Meme ucu koruyucu mastektomi: Tüm meme dokusu alınır ancak meme ucu bırakılır.

Kontralateral profilaktik mastektomi: Bir memede kanser varsa ve diğer memede de bulunma riski çok yüksekse, her iki memenin de alınması seçilebilir.

Radyasyon

Geçirilen ameliyatın türüne, meme kanseri lenf düğümlerine veya vücudun başka bir yerine yayılmışsa, tümörün boyutuna, tipine ve bazen yaşa bağlıdır. Radyasyon tedavisinin bir türü veya bir kombinasyonu olabilir:

Eksternal ışın radyasyonu: Bu tür, vücudun dışındaki bir makineden gelir. Genellikle 5 ila 6 hafta boyunca haftada 5 gün alınır.

Bazı dış ışın radyasyonu türleri şunları içerir:

 • Hipofraksiyone radyasyon tedavisi: Daha az tedavi kullanarak daha büyük dozlar alınır, tipik olarak sadece 3 hafta.
 • İntraoperatif radyasyon tedavisi (IORT):Bu yaklaşımda, meme koruma ameliyatından hemen sonra (yara kapanmadan önce) ameliyathanede tek bir büyük doz radyasyon alınır.
 • 3 boyutlu konformal radyoterapi: Tümörün bulunduğu bölgeye daha iyi nişan alabilen özel makinelerden radyasyon almak. 5 gün boyunca günde iki kez tedavi görülür.
 • Dahili radyasyon (brakiterapi): Bu tipte kısa süreliğine vücuda radyoaktif bir şey konulur.
 • İnterstisyel brakiterapi: Kateter adı verilen birkaç küçük, içi boş tüpü, kanserin olduğu bölgenin etrafındaki memeye yerleştirilir. Birkaç gün yerlerinde kalırlar. Her gün kısa süreler için bunlara radyoaktif peletler konulur.
 • İntrakaviter brakiterapi Bu, meme kanseri olan kadınlar için en yaygın brakiterapi türüdür. Memenin içine bir cihaz yerleştirmek için küçük bir kateter kullanır. Tedavi sırasında cihaz genişletilir ve yerinde kalır. Diğer ucu göğsün dışına yapışır. Cihaza radyasyon kaynakları (genellikle peletler) koymak için bir tüp kullanır. Bu genellikle ayakta tedavi olarak 5 gün boyunca günde iki kez alınır. Son tedaviden sonra cihaz söndürülür ve çıkarılır.

Sistemik tedaviler

Vücudun her yerindeki kanser hücrelerini yok eder veya kontrol ederler.

Bu tedaviler şunları içerir

Kemoterapi: Bu ilaçlar hap olarak alınabilir veya damar içine enjekte edilebilir. İlerlemiş meme kanseri varsa, ana tedavi bu olabilir. Veya ameliyattan önce (neoadjuvan kemoterapi) veya ameliyattan sonra (adjuvan kemoterapi) alınabilir.

Hormon tedavisi: Bazı kanserler, belirli hormonlara yanıt olarak büyür. Bu ilaçlar, hormonların kanser hücrelerine yapışmasını engelleyerek büyümelerini durdurur.

Tamoksifen (Nolvadex, Soltamox, Tamoxen),Fulvestrant (Faslodex),


Aromataz inhibitörleri:

Anastrozol (Arimidex),Eksemestan (Aromasin),Letrozol (Femara)

Akıllı (Hedeflenen) ilaçlar: Bu ilaçlar, hücrelerin kontrolden çıkmasına neden olan değişiklikleri durdurur.

Abemaciclib (Verzenio) , Everolimus (Afinitor),Lapatinib (Tykerb),Neratinib (Nerlynx), Olaparib (Lynparza),Palbociclib (Ibrance),Pertuzumab (Perjeta),Ribociclib (Kisquali)

Talazoparib (Talzenna),Trastuzumab (Herceptin),Trastuzumab emtansin (Kadcyla)


İmmünoterapi: Atezolizumab (Tecentriq) gibi ilaçlar bağışıklık sisteminin kanserle savaşmasına yardımcı olur.

Meme Kanseri Önleme

Bu ipuçları meme kanserini önlemenize yardımcı olabilir

Kilonuzu kontrol edin:Bir yetişkin olarak fazla kilo ve kilo alma, menopozdan sonra meme kanseri olma ihtimalinizi artırır.

Aktif kalmak: Egzersiz, riskinizi azaltır. Her hafta 150 dakika orta veya 75 dakika ağır aktiviteyi (veya bir karışımını) hedefleyin. Hafta boyunca dağıtın.

Alkolü sınırlayın veya atlayın: Uzmanlar, kadınların günde 1'den fazla alkollü içki içmemelerini tavsiye ediyor. Bu, 12 ons bira, 5 ons şarap veya 1.5 ons 80 geçirmez damıtılmış içkilerdir (sert likör).

Emzirmek: Riskinizi azaltmak için ne kadar uzun olursa o kadar iyidir.

Menopozdan sonra hormon tedavisini sınırlayın: Belirtilerinizi tedavi etmek için doktorunuza hormonal olmayan seçenekler hakkında danışın.

Tarama alın: Öneriler yaşa, riske ve diğer faktörlere göre değişir. En yenilerden bazıları şunlardır:

ABD Önleyici Hizmetler Görev Gücü:

40-49: Siz ve doktorunuz ihtiyacınız olduğunu düşünürseniz 2 yılda bir mamografi çektirin.

50-74: Her 2 yılda bir mamografi çektirin.

75+: Doktorunuza mamogram almaya devam edip etmeyeceğinizi sorun.

Amerikan Kanser Topluluğu:

40-44: Siz ve doktorunuz ihtiyacınız olduğunu düşünürseniz yıllık bir mamografi yaptırın.

45-54: Yıllık mamografi çekin.

55-74: Her 1-2 yılda bir mamografi çektirin.

75+: Sağlığınız iyi olduğu ve 10 yıl veya daha fazla yaşamanız beklendiği sürece her yıl bir mamografi çektirin.

Yüksek risk altındaysanız yönetim

Göğüs kanseri için risk faktörlerinden birine sahipseniz, olasılıklarınızı düşürmenize yardımcı olabilecek bazı şeyler hakkında doktorunuzla konuşun.

Bunlar şunları içerir:


Genlerinizde riskinizi artıran bir değişiklik aramak için genetik test

Daha sık doktor ziyaretleri ve tarama testleri

Raloksifen, tamoksifen ve aromataz inhibitörleri gibi ilaçlar

Göğüslerinizi veya yumurtalıklarınızı almak için ameliyat

Meme Kanseri Görünümü

Göğüs kanserinden sonraki bakış açınız, teşhis konulduğunda kanser evreniz de dahil olmak üzere birçok şeye bağlıdır.

Sadece memesinde kanser olan kadınların yaklaşık % 100'ü tanıdan en az 5 yıl sonra yaşıyor. Kanseri yakın dokuya sıçrayan kadınlarda % 91'i en az 5 yıl, % 84'ü ise en az 10 yıl daha yaşıyor.

Bir kadının meme kanseri yakındaki lenf düğümlerine yayıldıysa, 5 yıllık hayatta kalma oranı % 86'dır. Kanseri vücutlarında daha fazla yayılan kadınların yaklaşık % 27'si en az 5 yıl daha yaşıyor.

Siyah kadınların hayatta kalma oranları, beyaz kadınlardan yaklaşık % 9 daha düşük.

Meme kanseri olan erkekler için 5 yıllık genel sağ kalım oranı % 84'tür. Tümörler sadece göğsünde ise erkeklerin % 96'sı en az 5 yıl daha yaşar. 5 yıllık sağ kalım oranı, kanser yakındaki lenf düğümlerine yayılmışsa % 83 ve bir erkeğin vücudunda daha uzağa yayılmışsa% 22'di.

Meme Onarımı, Rekonstrüksiyonu

Meme kanseri nedeniyle mastektomi geçirdiyseniz, rekonstrüktif plastik cerrahi yaptırmayı tercih edebilirsiniz. Cildi, meme dokusunu ve çıkarılan meme ucunu değiştirerek iki meme arasındaki simetriyi yeniden sağlayabilir.

Rekonstrüksiyon miktarı mastektomiye ve çıkarılan tümörün genişliğine, boyutuna ve konumuna bağlı olacaktır.

Meme Onarımı Benim İçin Doğru mu?

Uzun vadeli, göğsü veya bir kısmı olmadan yaşama beklentisi her kadını farklı şekilde etkiler. Bir kadının seçimi, bir başkası için mutlaka doğru olmayacaktır. Kişisel bir karardır ve çoğu zaman vermek kolay değildir.

Yeniden yapılandırmayı atlamayı seçebilirsiniz. Harici göğüs formları veya pedleri takabilir veya görünüşünüzü değiştirmeye çalışmayabilirsiniz.

Estetik cerrahideki gelişmeler, şimdi her zamankinden daha iyi sonuçlar anlamına geliyor. Meme implantlarını veya kendi dokunuzu kullanarak meme rekonstrüksiyonunu seçebilirsiniz.

Operasyon görünüşünüzü değiştirir ancak psikolojik faydaları da olabilir. Siz ve aileniz için bir sağlık duygusu katabilir.

Kozmetik Cerrahi mi?

Memenin eski haline getirilmesi kozmetik bir işlem sayılmaz. Rekonstrüktif cerrahi. Bir hastalığın tedavisinin bir parçası olarak kabul edildiğinden, yasa sigorta sağlayıcılarının teminat sağlaması gerektiğini söylüyor.

Meme Onarımı İçin En İyi Zaman Ne Zaman?

Zamanlama arzularınıza, tıbbi durumunuza ve kanser tedavinize bağlıdır. Memeyi çıkarmak için aynı operasyon sırasında veya mastektomiden aylar veya yıllar sonra yaptırmayı seçebilirsiniz.

Herhangi bir kemoterapi veya radyasyon tedavisine başladıysanız, rekonstrüksiyon genellikle bu tedavileri tamamlayana kadar ertelenir. Cerrahınız sizin için doğru zamanlamaya karar vermenize yardımcı olabilir.

Farklı Yeniden Yapılandırma Seçenekleri Nelerdir?

Siz ve doktorunuzun, karar vermeden önce istekleriniz ve ihtiyaçlarınız, tıbbi durumunuz ve önceki ameliyatlar hakkında konuşmanız gerekecektir.

İmplantlar: içinize giren bir doku genişletici ile cildin gerilmesini ve ardından haftalar sonra bir silikon jel veya salin (tuzlu su) implantının yerleştirilmesini içerir. Doku genişletici, genellikle birkaç seans için haftada bir olmak üzere salin eklenerek istenen hacme kadar doldurulur. Çoğu kadın bu seansları acı verici bulsa da genellikle nihai sonuçtan memnun kalırlar.

İmplantlar koparak ağrıya ve enfeksiyona neden olabilir. Bunları çıkarmak veya değiştirmek için ameliyat olmanız gerekebilir.

Doku flebi prosedürleri, göğsü yeniden yapılandırmak için bir tümsek oluşturmak için bir kadının karnından veya sırtından (veya bazen uyluk ve altından) alınan kendi dokusunu kullanır. Karın dokusunun alınması TRAM flebi olarak adlandırılır. Arkadan doku almaya latissimus dorsi flebi denir. Bazen taşınan doku kan kaynağına bağlı tutulur. Diğer zamanlarda bağlantısı kesilir ve ardından yeni konumun yakınındaki bir kan kaynağına yeniden bağlanır.

Meme ucu rekonstrüksiyonunu da düşünmek isteyebilirsiniz. Genellikle meme başı ve areola (meme başı etrafındaki koyu alan) kanserin geri dönme olasılığını azaltmak için mastektomi sırasında çıkarılır.

Meme ucu rekonstrüksiyonu, tipik olarak lokal anestezi ile yapılan ayakta tedavi prosedürüdür. Göğüs rekonstrüksiyonu tamamlandıktan sonra buna sahip olabilirsiniz. Bu, yeni dokunun iyileşmesine ve yerine oturmasına izin verir. Meme başı ve areola yeniden inşa edildiğinde memenin boyutunda ve konumunda küçük ayarlamalar yapılabilir.

Cerrahlar sırttan veya karın flepinden alınan dokudan meme ucu yapabilir. Daha sonra meme ucunun rengine benzeyecek şekilde dövme yapılır.

Nadir durumlarda, orijinal göğüsten gelen meme başı yeniden takılabilir, ancak yalnızca cerrah dokunun kansersiz olduğuna ikna olursa. Sinir bağlantılarının olmaması nedeniyle, meme başı dokunmaya veya sıcaklığa tepki olarak yükselmeyecek veya düzleşmeyecektir.

Protez meme başı başka bir seçenektir. Plastik cerrah, doğal meme ucunuzun bir kopyasını çıkarır ve areolayı renklendirir. Memeye yapıştırılabilir ve her hafta yeniden yapıştırılabilir.

Meme Rekonstrüksiyon Ameliyatı Ne Kadar Sürer?

Anestezi almak dahil işlem için hazırlık 2 saat sürebilir. Başladıktan sonra, yeniden yapılandırma 1 ila 6 saat arasında bir zaman alacaktır.

Ameliyattan sonra, bir hastane odasına transfer edilmeden önce iyileşme için yaklaşık 2 ila 3 saat geçireceksiniz.

Meme Rekonstrüksiyon Cerrahisinden İyileşme

Sonraki ilk birkaç gün biraz rahatsızlık hissedebilirsiniz. Gerektiğinde size ağrı kesici verilecektir. Hastanede kaldığınız süre boyunca personel sizi yakından izleyecektir.

Ameliyattan kısa bir süre sonra kollarınızı hareket ettirmeye teşvik edileceksiniz, ancak kendinizi yukarı çekmek, yataktan kalkmak veya ağır nesneleri kaldırmak gibi zorlayıcı faaliyetler için değil. Hemşireler yatağa girip çıkmanıza yardımcı olacaktır. Ameliyattan sonraki gün, yatağın yanındaki bir sandalyeye oturabilirsiniz. İkinci gün çoğu hasta yardım almadan yürüyor.Muhtemelen bir veya iki gün IV sıvı alacaksınız. Gece boyunca veya tuvalete yürüyene kadar idrar sondası takabilirsiniz. Ayrıca kesi yerlerinde drenler olacak. Bu kanallar yerindeyken eve giderseniz, onlara nasıl bakacağınıza dair talimatlar alırsınız.

Hastanede kalış süreniz, ameliyatın türüne ve iyileşmenizin nasıl gittiğine bağlıdır. İmplantınız varsa, ortalama hastanede kalış süresi 1 ila 2 gündür. Flep prosedürleri 5 ila 6 gün kalmayı gerektirebilir.

Meme Rekonstrüksiyonu İçin Takip Bakımı

Eve gittikten sonra 2-3 hafta boyunca biraz ağrı, şişlik ve morarma bekleyebilirsiniz. Sütür bölgesine ilaç uygulamanız veya evde bandaj değiştirmeniz istenebilir. Plastik cerrahınız size duş, banyo ve yara bakımı hakkında tavsiyelerde bulunacaktır.

Kadınların çoğu ameliyattan 6 ila 8 hafta sonra normal aktivitelerine geri döner. Yorucu egzersiz yapmadan önce birkaç hafta geçebilir.

Mastektomi ve meme rekonstrüksiyonu, ameliyatın yapıldığı yerde uyuşma alanları bırakacaktır. Dokunun alındığı yerde ağrı hissetmek yerine, uyuşma ve gerginlik hissedebilirsiniz. Zamanla göğüslerinizde bir miktar his geri gelebilir. Çoğu yara izi zamanla kaybolur.

Yeniden yapılandırılmış göğsünüzün şekli aylar içinde kademeli olarak iyileşecektir.

İlk başta düzenli kontroller için geri dönmeniz istenecektir. İmplante edilen geçici bir genişleticiniz varsa, istenen boyuta ulaşılana kadar (genellikle altı ila 10 muayenehane ziyareti) ortalama olarak haftada bir salin ile genişletilecektir.

Her ay göğüslerinizi kendi kendine muayene etmeye devam edin. Yıllık mamografi çektirin.Göğüs rekonstrüksiyonu, kanserin geri gelme şansını değiştirmez ve genellikle tedaviyi etkilemez. Hastalık geri gelirse, tıbbi ekibiniz sizi yine de ameliyat, radyasyon, kemoterapi ve hedefe yönelik tedavi ile tedavi edebilir.

Meme Kanseri İle İlgili Olmayan Faktörler

Bunlar meme kanseri riskinizi etkilemez:

 • Antiperspiranlar kullanmak
 • Balenli sütyen giymek
 • Kürtaj yaptırmak veya düşük yapmak
 • Fibrokistik meme değişikliklerine sahip olmak (iyi huylu kistleri olan yoğun meme dokusu)
 • Çoğul gebelikler
 • Kahve ve kafein
 • Saç boyası kullanmak

Prof. Dr. İsmail Hakkı Özerhan
Genel Cerrahi
Lokman Hekim Üniversitesi Ankara Hastanesi