Kalp Sağlığı Merkezi

Diyabete Karşı Check-Up Zamanı! | Diyabet Check-Up Paketi | Lokman Hekim Sağlık Grubu

Kalp Sağlığı Merkezi

Kalp sağlığı merkezimizde birbirini tamamlayan ve destekleyen Kardiyoloji ve Kardiyovaskuler Cerrahi kliniklerimizde uzman hekim kadromuzla size şifa kapısı oluyoruz.

Kardiyolji Kliniğimizde Tanı ve Tedaviler

 • Doğumsal Kalp Hastalıları
 • Koroner Arter Hastalıkları
 • Kalp Yetmezliği
 • Kalp Ritmi Bozuklukları
 • Kalp Kapak Hastalıkları
 • Aort Damarı Hastalıkları
 • Periferik Damar Hastalıkları
 • Hipertansiyon
 • Hiperlipidemi / Dislipidemi

Girişimsel Kardiyoloji İşlemleri

 • Perferik (Bacak Damar) Anjiyosu ve Stent/Balon İşlemleri
 • Karotis (Boyun Damarı) Anjiyosu ve Stent/Balon İşlemleri
 • Renal (Böbrek Damar) Anjiyosu ve Stent/Balon İşlemleri
 • EPS (Elektrofizyolojik) Çalışma İşlemleri
 • Ablasyon İşlemleri
 • Radyofrekans Ablasyon
 • CARTO
 • CRYO
 • KD/ Kalıcı Kalp Pili İşlemleri
 • MR Uyumlu/Uyumsuz CRT-DR-VR
 • ASD-VSD-PDA (Kalp Deliği) Perkütan Yolla Kapatılması
 • TAVI İşlemi (Transkatoter Aort Kapak İmplantasyon) (Kapalı Yöntemler Kalp Kapak Ameliyatı)
 • Valvüloplasti (Mitral Darlık Tedavisi)

Kardiyovasküler Cerrahi

 • Koroner Bypass Ameliyatı
 • Minimal (Küçük Kesi) İle Mitral (Aort Kapak Ameliyatları)
 • Aort Anevrizması Ameliyatı
 • EVAR/TEVAR İşlemleri (Torakal Aort Anevrisması/Diseksiyonun Stent –Graft İle Tedavisi)
 • TAVİ İşlemi (Transkatater Aort Kapak İmplantasyonu)
 • Karotis Arter Ameliyatı
 • Periferik Arter Ameliyatı
 • Embolektomi Ameliyatı (Atardamarın Açılması)
 • Miksoma Ameliyatları (Kalpte Kitle)
 • Varis Hastalığı Tanı ve Tedavileri
  • Radyofrekans –Lazer Yöntemi İle Varis Tedavisi
  • Skleroterapi (Köpük Tedavisi) Yöntemi İle Varis Tedavisi