İnmemiş Testis

Diyabete Karşı Check-Up Zamanı! | Diyabet Check-Up Paketi | Lokman Hekim Sağlık Grubu

İnmemiş Testis

İnmemiş Testis Nedir?

İnmemiş testis; bebek doğduğunda testislerin biri veya her ikisinin torbasında (skrotumda) bulunmamasıdır.

Bebekler anne karnında gelişirken testisler de böbreklerin hemen altında oluşur. Bebek geliştikçe oluşan testislerde aşağıya doğru hareket ederler ve doğumdan kısa bir süre önce kasık kanalından geçerek torbaya(skrotuma) ulaşırlar. Bebek zamanında doğduğunda testisler torbada (skrotumda) bulunur. Bu iniş sürecinde meydana gelen bir aksaklık sonucu testislerin torbaya (skrotuma) ulaşamaması nedeniyle inmemiş testis meydana gelir.

-Zamanında doğmuş erkek bebeklerin %3–%5’inde İnmemiş testise rastlanmaktadır,

-Prematüre bebeklerde bu oran %30 civarındadır.

-İnmemiş testis olgularının 2/3 oranında tek taraflı, 1/3 oranında ise iki taraflı görülmektedir. Tek taraflı inmemiş testislere daha çok sağ tarafta saptanmaktadır.

-İnmemiş testis tanısı alan erkek bebeklerde enderde olsa bir veya iki testis hiç gelişmemiş olabilir. Bu bebeklerin hem skrotumlarında hem de kasık kanalında testis saptanmaz.

İnmemiş Testis Kendiliğinden Düzelir mi?

İnmemiş testis tanısı alan erkek bebeklerde testisin torbaya iniş süreci nadiren de olsa devam eder. Bu nedenle doğum sonrası yapılan yenidoğan Çocuk Cerrahisi muayenesinde saptanan inmemiş testis hastalarına poliklinik takibi önerilir. Takiplerde testisin torbalara indiği saptanır ise herhangi bir başka tedaviye gerek yoktur.

Eğer poliklinik takiplerinde testisin torbalarına(skrotuma)doğru iniş saptanmıyor ise 6 ay ile 1 yaş arası cerrahi operasyon önerilir.

İnmemiş Testis Operasyonu Neden Yapılır?

-Testisin torbasında (skrotumda) olmaması durumunda, torsiyon olarak adlandırılan; testisin kendi etrafında dönerek kanlanmasının bozulma riski artmaktadır. Testis bu aciliyet gerektiren durumdan zarar görür. Tetis torsiyonu acil şartlarda ameliyat edilmesi gereken bir patolojik durumdur.

-İnmemiş testisi olan çocuklarda testis kanseri riski artmaktadır.

-İnfertilite (kısırlık) gelişme riski vardır: testisin kasık kanalında, torbasına(skrotuma) nazaran daha yüksek sıcaklığa maruz kalması yapısal bozukluklara neden olur. Testis dokusundaki gelişen yapısal değişiklikler ilerde üreme hücresi (sperm) sayısında azalmaya neden olmaktadır

-İnmeniş testise klinik bulgu veren yada vermeyen kasık fıtığı eşlik edebilmektedir.

-İnmemiş testisli çocuklarda, kasık kanalındaki testisin travmaya maruz kalma riski artar.

-Genital bölgedeki bu gibi sorunlar psikolojik olarak çocuğu ve ailesini olumsuz etkilemektedir.

Bu riskleri minimale indirmek için inmemiş testis operasyonu ile testis olması gereken yer olan torbasına (skrotuma) indirilmesi gerekmektedir.

İnmemiş Testis Operasyonu Ne Zaman Yapılır?

Takiplerinde inmemiş testis tanısı konduktan sonra 6 ay ile 1 yaş arası cerrahi operasyon önerilir.

İnmemiş Testis Operasyonu Nasıl bir Ameliyattır?

Bu operasyon genel anestezi altında ve ameliyathane şartlarında yapılmaktadır. Operasyonun amacı testislerin torbaya(skrotuma) yerleştilmesidir. Operasyon bittikten yaklaşık 4 saat sonra beslenmeye başlanılmaktadır. Nadiren bazı durumlarda bir gece hastanede yatış olabilmektedir.Pansumanı günlük yapılmaktadır. 5. gün operasyonu yapan Çocuk Cerrahisi uzmanı tarafından kontrol muayenesinden sonra banyo yapılmasında bir sakınca yoktur.

Op. Dr. Atike Atasoy

Çocuk Cerrahisi