Erkek Check Up Paketi

Diyabete Karşı Check-Up Zamanı! | Diyabet Check-Up Paketi | Lokman Hekim Sağlık Grubu

Erkek Check Up Paketi

Yaşamını her yaşta aynı aktiflikte sürdürmek, vücudunun dengesini korumasına yardımcı olmak isteyen tüm erkekler için hazırladığımız Erkek Check Up paketimizin içeriğini aşağıda bulabilirsiniz:

Laboratuvar İncelemeleri

 • Dışkıda Gizli Kan: Sindirim sisteminde, özellikle mide ve bağırsak kanamalarının tespitinde ve kanserlerinin araştırmalarında kullanılır.
 • Sedimantasyon: Vücutta genel bir hastalığın araştırılmasında kullanılır.
 • Glukoz (Açlık Kan Şekeri): Diyabet (şeker hastalığı)'nın tarama, tanı ve takibinde kullanılır.
 • Kolesterol, HDL Kolesterol,LDL Kolesterol, Total Trigliserid: Kalp damar hastalıkları yönünden risk belirlenmesi, kolesterol metabolizmasının değerlendirilmesi, diyet düzenlenmesi ve takibi gibi amaçlarla kullanılır.
 • Kan Sayımı - Hemogram 18 Parametre: Kansızlık başta olmak üzere çeşitli kan hastalıkları ve pek çok diğer hastalığın tanısında kullanılır.
 • Kreatinin, Tam İdrar Tahlili, BUN: Böbrek hastalıklarının erken tanı ve takibinde kullanılır.
 • Sodyum, Potasyum: Halsizlik, yorgunluk, güçsüzlük, kas kramplarının araştırılmasında kullanılır.
 • PSA, Total: Erkeklerde prostat kanseri tarama için kullanılır.
 • SGOT (AST) SGPT (ALT) ALP GGT (G-Glutamil Transferaz): Karaciğer, safra yolları ve kalp hastalıklarının tanısında kullanılan testlerdir.
 • CRP: Kandaki enfeksiyonun ölçülme- sinde kullanılan testtir. Kalp krizi risk ölçümünde kullanılır.
 • TSH: Tiroit hastalıklarının tespiti ve takibini sağlar. CA19 9 CEA Sindirim sistemi kanser taraması için kullanılır.
 • Vitamin D (25-Hidroksi Vitamin D): D vitamini eksikliğinin tespitinde kullanılır.
 • Vitamin B12: B12 vitamini eksikliğinin tespitin- de kullanılır.
 • Ürik Asit: Gut ve böbrek hastalığının tanısı ve izlenmesinde yararlanılır.
 • ANTI-HBs, HBsAg: Hepatit B hastalığının tanısında kullanılır.
 • ANTI-Hcv: Hepatit C hastalığının tanısında kullanılır.
 • Radyolojik incelemeler
 • Akciğer Grafisi: Kalp ve solunum sisteminin değerlendirilmesinde kullanılır.
 • Troid USG: Tiroit hastalıklarının tespiti ve takibini sağlar.
 • Tüm Abdomen Ultrasonografisi: Karın içi organlarda (böbrek,karaciğer, safra kesesi, pankreas, dalak,yumurtalıklar, rahim, prostat,lenf bezleri ve büyük damarlar gibi) hastalıkların ve anomalilerin belirlenmesinde kullanılır.

Kardiyolojik İncelemeler

 • Ekokardiyografi: Kalp ve solunum sisteminin değerlendirilmesinde kullanılır.
 • Efor Testi: Gizli koroner kalp hastalığının değerlendirilmesinde kullanılır.
 • EKG (Elektro-kardiografi): Kalp ritm (atım) düzensizliklerinin saptanmasında kullanılır.

Muayeneler

Dahiliye, Üroloji, Kardiyoloji, Diş, Göz, Genel fiziki muayene, sonuçların değerlendirilmesi ve sonuçların değerlendirileceği kontrol muayenesi

Sigara içenler için ayrıca aşağıdaki hizmetler de eklenmektedir:

 • Solunum Fonksiyon Testi: Akciğer ve bronşların kapasite ve fonksiyonlarını ölçmek için kullanılır.
 • Muayene (Göğüs Hastalıkları): Genel fiziki muayene, sonuçların değerlendirilmesi ve öneriler.