Dünya Kalite Günü

Diyabete Karşı Check-Up Zamanı! | Diyabet Check-Up Paketi | Lokman Hekim Sağlık Grubu

Dünya Kalite Günü

Dünya Kalite Günü 1990 yılında Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilmiştir. Amacı milletlerin ve organizasyonların büyümesi ve refah seviyelerinin artması yolunda farkındalığı arttırmaktır.

Bu bilgiler ışığında Dünyada 14 Kasım, Dünya Kalite Günü ve bu günü içine alan hafta da Dünya Kalite Haftası olarak kutlanmaktadır.

Hastanelerimizde her alanda kalite altyapısının gelişmesi için çalışıyoruz. Hastalarımızın ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda kurumsal olarak kendimizi yenilemeye, verimlilik, hasta güvenliği ve memnuniyeti, klinik kalitenin geliştirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği, çevrenin korunması gibi konularda çalışmalar yapıyoruz.

Lokman Hekim Sağlık Grubu olarak ‘Dünya Kalite Günü’ ve ‘Kalite Başarıdır’ ana teması ile kutlanan ‘Avrupa Kalite Haftası’ vesilesiyle sağlık hizmetinde ve bu hizmetin hastalarımıza sunulmasında kalitenin hem ülke kaynaklarının kullanımı, hem de yaşam standartlarının yükseltilmesi açısından taşıdığı öneme bir kez daha dikkat çekmek istiyoruz.

Kaliteli üreten ve kaliteli yaşayan bir toplum vizyonunun ülkemizde hâkim olması temennisiyle Avrupa Kalite Haftasını ve Dünya Kalite Gününüzü kutluyoruz.