Çocuklarda Kasık Fıtıkları

Diyabete Karşı Check-Up Zamanı! | Diyabet Check-Up Paketi | Lokman Hekim Sağlık Grubu

Çocuklarda Kasık Fıtıkları

Çocuklarda Kasık Fıtıkları İhmale Gelmez

İnguinal bölge yani kasık bölgesi fıtığında hastaların çoğunluğu erkek çocuklardır. Rahatsızlığın birçoğu testisin aşağı inişiyle ilgilidir ve çocuklarda en sık yapılan cerrahi operasyonlar arasında yer alır.

İnguinoskrotal bölgede görülen hastalıkların hemen hemen tamamına yakını birinci, en geç ikinci yaş gününe kadar belirti verdiklerinden, bu bölgenin cerrahi tedavi gerektiren hastalıklarının görülme sıklığı küçük yaşlarda daha yüksektir.

Zamanında doğan bebeklerin yüzde 95’inde testis, inişini tamamlar ve testis torbasının içinde bulunur. Sol testis bu torbanın içerisine sağdakine göre biraz daha erken iner ve daha derine yerleşir. Bu durumda sağ testis geç indiği için prosesus vajinalis de daha geç kapanır. Kapanmasında gecikme olması durumunda inguinal herni ve inmemiş testis sola oranla sağda daha çok görülür.

Erkek Çocuklarda Daha Sık Görülür
Kasık fıtığı erkek çocuklarında kız çocuklarına göre daha sıktır. Çocuklardaki kasık fıtığı prematüre ve düşük doğum ağırlıklı bebeklerde daha fazla görülür. Kasık fıtığının bebek ve çocuklardaki görülme sıklığı yaklaşık yüzde 1-3 civarındadır. Klinik belirti veren çocuklardaki kasık fıtıklarının yüzde 60’ı sağda, yüzde 30’u solda, yüzde 10’u ise her iki taraftadır.

Çocuklarda kasık fıtığının yüzde 30’u 6 aydan önce, yüzde 90’ı da 2 yaştan önce klinik belirti verir.

Kasık Fıtığına Nasıl Tanı Konur?
Dış halka hizasında kord ve elemanları işaret parmağı ile pubik kemik arasında sıkıştırılarak keseye bağlı kalınlaşma ve ipek çorabın birbirine sürtünmesi duygusunu veren “ipek çorap işareti” bulgusu aranır. Ancak herni kesesinin varlığı nedeniyle kord ve elemanlarının kalınlaşmış olması “ipek çorap işaretine” nazaran daha güvenilir bir bulgudur.

Ailenin fıtık öyküsü verdiği ve muayene aşamasında tespit edilemeyen durumlarda ultrason istenmelidir. Erkek çocuklarda testisin skrotum içinde bulunup bulunmadığının kontrol edilmesi unutulmamalıdır.

Ameliyat Süreci
Hastalık tespit edildikten sonra en kısa sürede ve hastanın en sağlıklı olduğu dönemde ameliyat edilmesi şarttır. Fıtık bağı gibi bir önlemin çocuk fıtıkları tedavisinde asla yeri yoktur. Ameliyat sonrası hasta genellikle aynı gün içerisinde taburcu edilir. 5. Günden sonra banyo yapılabilir. Büyük çocuklarda ağır spor aktivitelerinden bir iki ay kaçınması önerilir. Ameliyatın korkulacak bir komplikasyonu da yoktur.

Ameliyat bölgesinde ve skrotumda(torbada) ameliyata bağlı ödem nedeniyle şişlik, ekimoz olabilir. Çocuklarda kasık fıtığının ortaya çıkmasına neden olan hazırlayıcı faktörler olması halinde tekrarlama riski artar. Hazırlayıcı faktörler yok ise uzun süreli takipte fıtığın tekrarlaması çok nadirdir. Tek taraflı kasık fıtığında karşı tarafta sonradan fıtık çıkabilir. Özellikle sol tarafta kasık fıtığı varsa sağ tarafta çok yüksek oranda fıtık ortaya çıkabilir. Bu durumda yeniden ameliyat zorunludur.

Kasık fıtığı ameliyatı tercih edilmezse daha büyük cerrahi operasyon geçirme riskine doğru seyreden bir süreç yaşanabilir. Çocuklardaki herni onarımı, özellikle yenidoğan ve prematüre bebeklerin inguinal hernileri ve yakın zamanda inkarsere olmuş hernilerini onarımı kesenin oldukça ince ve fragil olması nedeniyle doku planlarının iyi seçilememesi sebebiyle yüksek cerrahi teknik ve beceri isteyen bir ameliyat olmasından dolayı bu konuda eğitim görmüş ve deneyimli Çocuk Cerrahlar tarafından yapılmalıdır.

Op. Dr. Atike Atasoy
Çocuk Cerahisi Uzmanı
Lokman Hekim Sağlık Grubu