Check-Up Paketi Erkek

Diyabete Karşı Check-Up Zamanı! | Diyabet Check-Up Paketi | Lokman Hekim Sağlık Grubu

Check-Up Paketi Erkek

Check-up, olası sağlık sorunlarının erken teşhisi için yapılan tahlil, görüntüleme ve muayenelerden oluşan sağlık tarama programıdır. Erken tanı, başta kanser olmak üzere diğer hastalıkların da tedavi süreçlerinde farkındalık sağlar. Check-up yaptırarak harcadığımız birkaç saat, olası kötü bir durumu engelleyerek yaşamımıza fazladan süre ve kalite katar.

Yaşamını her yaşta aynı aktiflikte sürdürmek, vücudunun dengesini korumasına yardımcı olmak isteyen tüm erkekler için hazırladığımız Erkek Check-up paketimizin içeriğini aşağıda bulabilirsiniz:

Muayeneler

Dahiliye, Üroloji, Kardiyoloji, Diş, Göz, Genel fiziki muayene, sonuçların değerlendirilmesi ve sonuçların değerlendirileceği kontrol muayenesi

Laboratuvar İncelemeleri

Dışkıda Gizli Kan: Sindirim sisteminde, özellikle mide ve bağırsak kanamalarının tespitinde ve kanserlerinin araştırmalarında kullanılır.

Sedimantasyon: Vücutta genel bir hastalığın araştırılmasında kullanılır.

Glukoz (Açlık Kan Şekeri): Diyabet (şeker hastalığı)'nın tarama, tanı ve takibinde kullanılır.

Kolesterol, HDL Kolesterol,LDL Kolesterol, Total Trigliserid: Kalp damar hastalıkları yönünden risk belirlenmesi, kolesterol metabolizmasının değerlendirilmesi, diyet düzenlenmesi ve takibi gibi amaçlarla kullanılır.

Kan Sayımı- Hemogram 18 Parametre: Kansızlık başta olmak üzere çeşitli kan hastalıkları ve pek çok diğer hastalığın tanısında kullanılır.

Kreatinin, Tam İdrar Tahlili, BUN: Böbrek hastalıklarının erken tanı ve takibinde kullanılır.

Sodyum, Potasyum: Halsizlik, yorgunluk, güçsüzlük, kas kramplarının araştırılmasında kullanılır.

PSA, Total: Erkeklerde prostat kanseri tarama için kullanılır.

SGOT (AST) SGPT (ALT) ALP GGT (G-Glutamil Transferaz): Karaciğer, safra yolları ve kalp hastalıklarının tanısında kullanılan testlerdir.

CRP: Kandaki enfeksiyonun ölçülme- sinde kullanılan testtir. Kalp krizi risk ölçümünde kullanılır.

TSH: Tiroit hastalıklarının tespiti ve takibini sağlar. CA19 9 CEA Sindirim sistemi kanser taraması için kullanılır.

Vitamin D (25-Hidroksi Vitamin D): D vitamini eksikliğinin tespitinde kullanılır.

Vitamin B12: B12 vitamini eksikliğinin tespitin- de kullanılır.

Ürik Asit: Gut ve böbrek hastalığının tanısı ve izlenmesinde yararlanılır.

ANTI-HBs, HBsAg: Hepatit B hastalığının tanısında kullanılır.

ANTİ HIV (Kemiluminesans veya benzeri): HIV antikorlarını (AIDS) tanısında kullanılan test

ANTI-Hcv: Hepatit C hastalığının tanısında kullanılır.

Radyolojik İncelemeler

Akciğer Grafisi: Kalp ve solunum sisteminin değerlendirilmesinde kullanılır.

Troid USG: Tiroit hastalıklarının tespiti ve takibini sağlar.

Tüm Abdomen Ultrasonografisi: Karın içi organlarda (böbrek, karaciğer, safra kesesi, pankreas, dalak, yumurtalıklar, rahim, prostat, lenf bezleri ve büyük damarlar gibi) hastalıkların ve anomalilerin belirlenmesinde kullanılır.

Kardiyolojik İncelemeler

Ekokardiyografi: Kalp ve solunum sisteminin değerlendirilmesinde kullanılır.

Efor Testi: Gizli koroner kalp hastalığının değerlendirilmesinde kullanılır.

EKG (Elektro-kardiyografi): Kalp ritim (atım) düzensizliklerinin saptanmasında kullanılır.

Sigara İçenler İçin Ayrıca Aşağıdaki Hizmetler De Eklenmektedir:

Solunum Fonksiyon Testi: Akciğer ve bronşların kapasite ve fonksiyonlarını ölçmek için kullanılır.

Muayene (Göğüs Hastalıkları): Genel fiziki muayene, sonuçların değerlendirilmesi ve öneriler.

Check-up paketlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak ve randevu oluşturmak için 444 9 911 numaralı telefonumuzdan bize ulaşabilir veya aşağıdaki formu doldurabilirsiniz. Sağlıklı bir yaşam için bugünden harekete geçin!