Doç. Dr. Serkan ŞİMŞEK

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Doğum Yeri / Yılı

18.02.1969

Eğitim

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Üyelikler

1. Türk Nöroşirürji Derneği
2. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu Genel sekreteri
3. Türk Nöroşirürji Derneği AR-GE çalışma grubu  üyesi
4. Türk Omurga Derneği üyesi
5. AOSpine üyesi
6. Eurospine üyesi

Ulusal Yayınlar

-A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

-A1. Kars, HZ., Şimşek, S., Keskin, T., “Thalamic venous angiomas draining into a vein of Galen varix,” J Neurosurg, 93, 1083 (2000).

-A2. Guzel A, Belen D, Tatli M, Simsek S, Guzel E. “Complete L1-L2 lateral dislocation without fracture and neurologic deficit in a child,” Pediatr Neurosurg, 42(3), 183-6, (2006).

-A3. Seckin, H., Kazanci, A., Yigitkanli, K., Simsek, S., Kars, HZ., “Chronic subdural hematoma in patients with idiopathic thrombocytopenic purpura: A case report and review of the literature,” Surg Neurol, 66(4),411-4; discussion 414. Jul 21. Review. (2006).

-A4. Simsek, S., Yigitkanli, K., Belen, D., Bavbek, M., “Halo traction in basilar invagination: technical case report,” Surg Neurol, 66(3), 311-4, discussion 314 (2006).

-A5. Belen, D., Simsek, S., Yigitkanli, K., Bavbek, M., “Internal reduction established by occiput-C2 pedicle polyaxial screw stabilization in pediatric atlantoaxial rotatory fixation,” Pediatr Neurosurg, 42(5), 328-32 (2006).

-A6. Aciduman, A., Belen, D., Simsek, S., “Management of spinal disorders and trauma in Avicenna's Canon of medicine,” Neurosurgery, 59(2), 397-403, discussion 397-403 (2006).

-A7. Simsek, S., Yigitkanli, K., Kazanci, A., Belen, D., Bavbek, M., “Medically treated paravertebral Brucella abscess presenting with acute torticollis: case report,” Surg Neurol, 67(2), 207-10. (2007).

-A8. Er, U., Yigitkanli, K., Simsek, S., Adabag, A., Bavbek, M., “Spinal intradural extramedullary cavernous angioma: case report and review of literature,” Spinal Cord, 45(9), 632-6 (2007). 

-A9. Belen, D., Besalti, O., Yigitkanli, K., Kosemehmetoglu, K., Simsek, S., Bolay, H.,  “Leflunomide prevents vasospasm secondary to subarachnoid haemorrhage”. Acta Neurochir (Wien), 149(10), 1041-1048 (2007).

-A10. Chang, CZ., Dumont, AS., Simsek, S., Titus, BJ., Kwan, AL., Kassell, NF., Solenski, NJ., “The adenosine 2A receptor agonist ATL-146e attenuates experimental posthemorrhagic vasospasm,”  Neurosurgery, Jun;60(6), 1110-7, discussion 1117-8 (2007).

-A11. Turba, UC., Bozlar, U., Simsek, S.. “Catheter-directed thrombolysis of acute lower extremity arterial thrombosis in a patient with heparin-induced thrombocytopenia,” Catheter Cardiovasc Interv, 1;70(7), 1046-50 (2007).

-A12. Belen, D., Simsek, S.. “Minimally invasive atlantoaxial fixation with a polyaxial screw-rod construct: technical case report,” Neurosurgery, 61(6), 1340 (2007).

-A13. Seçkin, H., Yigitkanli, K., Besalti, O., Kosemehmetoglu, K., Ozturk E, Simsek, S., Belen, D., Bavbek, M., “Lamotrigine attenuates cerebral vasospasm after experimental subarachnoid hemorrhage in rabbits.” Surg Neurol, 70(4), 344-51, discussion 351, (2008).

-A14. Simsek, S., Yigitkanli, K., Comert, A., Acar, HI., Seckin, H., Er, U., Belen, D., Tekdemir, I.,  Elhan, A., “Posterior osseous bridging of C1,” J Clin Neurosci, 15(6), 686-8 (2008).

-A15. Ozlü, O., Simşek S, Alaçakir, H., Yiğitkanli, K., “Goldenhar syndrome and intubation with the fiberoptic broncoscope,”  Paediatr Anaesth, 18(8), 793-4 (2008).

-A16. Er, U., Gürses, L., Saka, C., Belen, D., Yiğitkanlı, K., Simşek S., Akin, I., Bavbek, M., “Sublabial Transseptal Approach to Pituitary Adenomas with Special Emphasis on Rhinological Complications,” Turk Neurosurg, 18(4), 425-430 (2008).

-A17. Gürses, L., Seçkin, H., Simşek S., Senel, OO., Yigitkanli, K., Oztürk, E., Beşaltı, O., Belen, D., Bavbek, M., “Effects of raloxifene on cerebral vasospasm after experimental subarachnoid hemorrhage in rabbits.” Surg Neurol. 2009 Nov;72(5):490-4; discussion 494-5.

-A18. Yaşar, B., Simsek, S., Er, U., Yigitkanli, K., Eksioglu, E.,  Altug, T., Kars, HZ.,  “Functional and clinical evaluation of the surgical treatment for the degenerative stenosis of the lumbar spinal canal,” J Neurosurg Spine. 2009 Sep;11(3):347-52.

-A19. Simşek, S., Belen, D., Yiğitkanlı, K., Aciduman, A., Bavbek, M., “Circumferential Total Resection of Cervical Tumors: Report of two Consecutive Cases and Technical Note,” Turk Neurosurg. 2009 Apr;19(2):153-8.

-A20. Simşek, S., Yiğitkanlı, K., Seçkin H, Comert A, Acar HI, Belen D, Tekdemir I, Elhan A. Ideal screw entry point and projection angles for posterior lateral mass fixation of the atlas: an anatomical study. Eur Spine J. 2009 Sep;18(9):1321-5.

-A21. Seçkin, H., Simşek, S., Oztürk, E., Yiğitkanlı, K., Ozen, O., Beşalti, O., Solaroğlu. I., Bavbek, M., Topiramate attenuates hippocampal injury after experimental subarachnoid hemorrhage in rabbits. Neurol Res. 2009 Jun;31(5):490-5.

-A22. Simşek, S., Yiğitkanlı, K., Turba, UC., Comert, A., Seçkin, H., Tekdemir, I., Elhan, A., “Safe zone for C1 lateral mass screws: anatomic and radiological study.“ Neurosurgery. 2009 Dec;65(6):1154-60; discussion 1160.

-A23. Simşek, S., Yiğitkanlı, K., Seckin, H., Akyol, C., Belen, D., Bavbek, M., Freehand “C1 lateral mass screw fixation technique: our experience.“ Surg Neurol. 2009 Dec;72(6):676-81. B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

-B1. Simsek, S., Chang, CZ., Solenski, NJ., Kassell, NF., Dumont, AS.,  “ Lisofylinne prevents posthemorrhagic vasospasm: Role of anti-inflammatory theapy,” CNS  Annual Meeting Chicago 2006.

-B2. Belen, D., Kuzu, I., Erden, E., Simsek, S., Bolay, H., “Novel experimental brain arteriovenous malforamation (AVM) model in rat: the role of neo-angiogenesis in lesion growing,” Europian journal of neurology, 15, supp 3, 244, 2008.

-B3. Belen, D., Kuzu, I., Erden, E., Simsek, S., Bolay, H., “The Effect of anti-angiogenetic drug thalidomide on experimental cerebral AVM rat model,” Europian journal of neurology, 15, supp 3, 62, 2008.

-B4. Simsek, S. Er, U., Ozeren, E., Bavbek, M., “Freehand C1 lateral mass screw fixation Technique. ” ACNS anual meeting, Kualo lumpur, 2010 C. Yazılan  kitaplar veya kitaplarda bölümler :

-C1. Bavbek, M., Simsek, S., Atlay, B., Acıduman, A., . “Transoral yaklaşım.” Temel Nöroşirürji Kitabı. 3. Baskı Korfalı, E., Zileli, M. Türk Nöroşirürji derneği yayınları.

-C2. Simsek, S., Yigitkanli, K., “Servikal Spondilotik Miyelopatide Patogenez, Statik ve Dinamik Faktörler” Servikal Dejeneratif Disk Hastalığı.
Editör: Prof. Dr. Kemal KOÇ Türk Nöroşirürji Derneği
Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu Yayınları 2009.

-C3. Simsek, S., Er, U., “Üst servikal bölgeye anterior yaklaşımın komplikasyonları.” Omurga cerrahisinde komplikasyonlar ve revizyon. Editörler: Şenel, A., ÇAYLI S., Dalbayrak, S., Temiz, C., Aslantaş, A., Türk Nöroşirürji Derneği
Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu Yayınları 2010 D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

-D1. Bavbek, M. , Şimşek, S.. “Üretradan çıkan distal şant katateri,” Türk Nöroşirürji Dergisi, 6, 130-132 (1996).

-D2. Bavbek, M. , Şimşek, S., Tandoğan, M., “Omiriliğin travmatik tam kesisi: Manyetik Rezonans Görüntüleme,” Türk -Nöroşirürji Dergisi, 8, 55-56 (1998).

-D3. Belen, D., Şimşek, S., Öztekin, F., “Ventriküle açılmış intraserebral hemetomlarda intraventriküler rekombinant doku plazminojen aktivatörü uygulanması,” Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi dergisi Nöroloji, 25,87-96 (1998).

-D4. Şimşek, S., Seçkin, H., Belen, D., Erekul S. “Ollier Hastalığına eşlik eden intrakranial glioma,” Türk Nöroşirürji Dergisi 12, 66-69, (2002).

-D5. Belen, D., Güzel, A., Simsek, S., Gürses, L., Oksuz, E., Benli T. “Omurga yerleşimli Anevrizmal kemik kistleri,” Türk Nöroşirürji Dergisi, 14(2), 84-88, (2004).

-D6 Belen, D., Sorar, M., Simsek, S., “Peroneal sinir basısına neden olan venöz anevrizma: Olgu sunumu,” Türk Nöroşirürji Dergisi 15(1), 86-88, (2005).

-D7.  Belen, D., Simsek, S., Gürses, L., “Prolaktinoma ve Gebelik: Medikal olarak tedavi edilen bir hipofiz adenomu olgusu,” Türkiye Klinikleri J Med Sci, 26(1), 104-6, (2006).

-D8. Er, U., Gürkanlar, D., Kazanci, A., Şimşek, S., Bavbek, M., “Lipomatöz meningioma: report of a case and a diagnostic pitfall,” Turk neurosurg, 16(1), 40-43 (2006).

-D9. Er, U., Şimşek, S., Yiğitkanli, K., Bavbek, M., “Transarticular screw fixation in bilateral traumatic facet dislocation of C6-7 vertebral level: A case report,” Turk neurosurg, 16(1): 43-6 (2006).

-D10. Er, U., Simsek, S., “Omuriliğin intradural kitle lezyonları,” The Journal of Turkish Spinal Surgery, 20 (2), 95-100 (2009).

-D11. Acıduman, A., Er, U., Simşek, S “Şânîzâde Atâullah Mehmed Efendi ve Mirâtü’l-Ebdân fî Teşrîh-i A’zâi’l-İnsân adlı eserindeki santral sinir sistemi anatomisi ile ilgili bölümler” Türkiye klinikleri (KABUL EDİLDİ).

-D12. Simsek, S. “Servikal Vertebroplasti” Türk Nöroşirürji Dergisi, 19(3), 140-144 (2009) E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

-E1. Bavbek, M., Şimşek, S., Gürses, L., Türker, A., Aktaş, M., Güz. T., Altınörs, N., “İntraserebral Mantar Enfeksiyonları,” Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi,  Türk Nöroşirurji Dergisi, Cilt 8, Sh.99, Mayıs 1995.

-E2. Bavbek, M., Şimşek, S., Acaroğlu, G., Gürses, L., “Bir prolaktinoma hemorajisi ile beraber görülen optik nörit olgusu,” Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi,  Türk Nöroşirurji Dergisi, Cilt 8, Sh.314, Mayıs 1995.

-E3. Şimşek, S., Belen, D., Oztekin, F., Cinemre, O., Gürses, L., Tandoğan, M., Şenveli, E., “Ventriküle açılmış intraserebral hematomlarda rTPA uygulaması” 11. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi,  Türk Nöroşirurji Dergisi, Cilt 10, Sh.185, Mayıs 1997.

-E4. Şimşek, S., Belen, D., Cinemre, O., Şenveli, E., Gürses, L., Tandoğan, M., “Siringomiyelide cerrahi tedavi sonuçları” 11. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi,  Türk Nöroşirurji Dergisi, Cilt 10, Sh.243, Mayıs 1997.

-E5. Şenveli, E., Şimşek, S.., Cinemre, O., Erdal, F., Güzel, A., Ertem U., Taçyıldız, N., “Kistik kraniofarangioma’da kist içi bleomycin uygulaması” 12. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi,  Türk Nöroşirurji Dergisi, Cilt 11, Sh.187, Mayıs 1998.

-E6. Şimşek, S., Belen, D., Güz, T., Cinemre, O., Güzel, A., Hücümenoğlu, S., Tandoğan, M., “İntrakranial çift metastazı olan alveolar kist hidatik’e ait vaka sunusu” 12. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi,  Türk Nöroşirurji Dergisi, Cilt 11, Sh.186, Mayıs 1998.

-E7. Bavbek, M., Güzel, A., Şimşek, S., Caner, H., Kassell, NF., Lee, KS., Durieux, ME., “Deneysel subaraknoid kanamada beyin omurilik sıvısında lizofosatidat düzeyi” 12. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi,  Türk Nöroşirurji Dergisi, Cilt 11, Sh.211, Mayıs 1998.

-E8. Şenveli, E., Şimşek, S.., Cinemre, O., Erdal, F., Güzel, A., Ertem U., Taçyıldız, N., “Wilms tümörünün intrakranial metastazı” 12. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi,  Türk Nöroşirurji Dergisi, Cilt 11, Sh.187, Mayıs 1998

-E9. Öztürk H., Şimşek, S., Yigitkanli, K., Köybaşıoğlu, F., Öksüz, E., Hekimoğlu, B., “Yoğun kenar kontrastlanması gösteren atipik intrakraniyal epidermoid kist olgusu” 17. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi,  Türk Nöroşirurji Dergisi, Cilt 13, Sh.330, Mayıs 2003.

-E10. Şimşek, S., Belen, D., Öksüz, E., Yaşar, B., “Tip II odontoid kırığının anterior vida ile tedavisi vaka sunumu” 17. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi,  Türk Nöroşirurji Dergisi, Cilt 13, Sh.322, Mayıs 2003.

-E11. Şimşek, S., Ekşioğlu, E., Yaşar, B., Karadavut, İ., Tüzüner, M., Özsoy, N., Çakçı, A., Kars, HZ., “Lomber spinal stenoz tedavi sonuçlarının koşu bandı ile fonksiyonel değerlendirilmesi,”  17. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi,  Türk Nöroşirurji Dergisi, Cilt 14, Sh.322, Mayıs 2003

-E12. Öksüz E., Şimşek, S., Yiğitkanli, K., Belen, D., Kars, HZ., “Spinal kitleye bağlı hidrosefali olgusu” 17. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi,  Türk Nöroşirurji Dergisi, Cilt 14, Sh.291, Mayıs 2003.

-E11. Seçkin, H., Yiğitkanli, K., Şimşek, S., Yağmurlu B., Kars, HZ., “Albendazol ile tedavi edilen beyin kist hidatiğindeki metabolitlerin spektroskopik izlemi” 18. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi,  Türk Nöroşirurji Dergisi, Cilt 14, p09/11, Mayıs 2004.

-E12. Şimşek, S., Yiğitkanli, K., Belen, D., Gürses, L., Bavbek, M., “Atlasın izole unilateral posterior ark kırığına bağlı geç dönem mylepati ” 18. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi,  Türk Nöroşirurji Dergisi, Cilt 14, p08/35, Mayıs 2004.

-E13. Güzel, A., Şimşek, S., Şimşek, R., Güzel, E., Aluçlu, U., “atlantooksipital dislokasyon” 18. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi,  Türk Nöroşirurji Dergisi, Cilt 14, p08/31, Mayıs 2004.

-E14. Belen, D., Gürses, L., Şimşek, S., Durna, F., Bavbek, M., “Prolaktinoma ve gebelik: Medikal olarak tedavi edilen bir hipofiz makroadenomu olgusu” 18. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi,  Türk Nöroşirurji Dergisi, Cilt 14, p04/02, Mayıs 2004.

-E15.  Şimşek, S., Yiğitkanli, K., Belen, D., Kazancı B., Bavbek, M., “C1-C2 posterior vida rod sistemi ile fiksasyonu: Vaka sunumu ve teknik not” 18. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi,  Türk Nöroşirurji Dergisi, Cilt 14, s30/04, Mayıs 2004.

-E16. Şimşek, S., Yiğitkanli, K., Belen, D., Durna F., Bavbek, M., “Kompleks servikal travmalarda tek seferde anterior posterior redüksiyon ve füzyon” 18. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi,  Türk Nöroşirurji Dergisi, Cilt 14, s25/07, Mayıs 2004.

-E17. Şimşek, S., Yiğitkanli, K., Belen, D., Gürses, L., Bavbek, M., “Oksipitoservikal vida rod fiksasyonu ve karşılaşılan zorluklar” 18. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi,  Türk Nöroşirurji Dergisi, Cilt 14, s25/01, Mayıs 2004.

-E18. Şimşek, S., Yiğitkanli, K., Belen, D., Acar, Hİ., Bavbek, M., “Atlasın posterolateral tünelleri ve klinik önemi” 18. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi,  Türk Nöroşirurji Dergisi, Cilt 14, s11/06, Mayıs 2004.

-E19. Şimşek, S., Yiğitkanli, K., Acar Hİ., Belen, D., Bavbek, M., “Atlasın morfometrik ölçümlerinin değerlendirilmesi” 18. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi, Türk Nöroşirurji Dergisi, Cilt 14, s25/01, Mayıs 2004

-E20. Şimşek, S., Yiğitkanli, K., Cömert A., Belen, B., Bavbek, M., “Atlas lateral kitle morfometrisi ve posterior vidalanması” 18. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi,  Türk Nöroşirurji Dergisi, Cilt 14, s11/08, Mayıs 2004.

-E21. Şimşek, S., Yiğitkanli, K., Belen, D., Er, U., Kazanci, A., Bavbek, M., “Atlas lateral kitle vidalaması. Vaka serileri ve teknik not,” 19. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi,  Türk Nöroşirurji Dergisi, Cilt 15, Sh.66, Mayıs 2005.

-E22. Şimşek, S., Yiğitkanli, K., Belen, D., Er, U., Gürses, L., Kazanci, A., Bavbek, M., “Oksipitoservikal fiksasyon. Anatomik çalışma ve vaka serileri,” 19. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi,  Türk Nöroşirurji Dergisi, Cilt 15, Sh.66, Mayıs 2005.

-E23. Şimşek, S., Yiğitkanli, K., Çelik, B., Er, U., Belen, D., Gürses, L., Bavbek, M., “Lomber disk hastalığında nükleoplasti deneyimleri: Vaka serisi” 20. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi,  Türk Nöroşirurji Dergisi, Cilt 16, Sh.146, Mayıs 2006.

-E24. Yiğitkanli, K., Er, U., Durna, F., Şimşek, S., Adabağ, A., Bavbek, M., “İntradural ekstramedüller yerleşimli omurilik kavernöz anjiyomu” 20. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi,  Türk Nöroşirurji Dergisi, Cilt 16, Sh.144, Mayıs 2006.

-E25. Gürses, L., Er, U., Kazancı, B., Seçkin, H., Sorar, M.., Belen, D., Şimşek, S., Bavbek, M., “Subaraknoid kanamalı hastların takip ve tedavileri: 233 hastanın analizi,” Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi,  Türk Nöroşirurji Dergisi, Cilt 16, Sh.137, Mayıs 2006.

-E26. Şimşek, S., Yiğitkanli, K., Er, U., Yaşar, B., Seçkin, H., Bavbek, M., “Sadece posteror yaklaşımla total torakal vertebrektomş sonrası anterior ve posterior sabitleme: Vaka sunumları ve teknik not,” 20. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi,  Türk Nöroşirurji Dergisi, Cilt 16, Sh.119, Mayıs 2006.

-E27. Şimşek, S., Yiğitkanli, K., Er, U., Belen, D., Kazancı, B., Durna, F., Bavbek, M., “Servikotorasik bileşkenin fiksasyonu: Klinik seri,” 20. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi,  Türk Nöroşirurji Dergisi, Cilt 16, Sh.76, Mayıs 2006.

-E28. Şimşek, S., Yiğitkanli, K., Er, U., Belen, D., Kazancı, B., Durna, F., Bavbek, M., “Oksipitoservikal bileşkenin cerrahi anatomisi, posterior oksipitoservikal vida rod fiksasyon ve redüksiyon teknikleri: Anatomik çalışma, klinik seri ve teknik not,” 20. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi,  Türk Nöroşirurji Dergisi, Cilt 16, Sh.39, Mayıs 2006.

-E29. Yiğitkanli, K., Er, U., Şimşek, S., Belen, D., Cömert A., Seçkin, H., Bavbek, M., “Atlas lateral kitle vidalaması: Anatomik çalışma klinik seri ve teknik not,” 20. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi,  Türk Nöroşirurji Dergisi, Cilt 16, Sh.35, Mayıs 2006.

-E30. Şimşek, S., Yiğitkanli, K., Akyol Ç., Er, U., Belen, D., Bavbek, M., “Titanyum miniplak tekniği ile açık kapı laminoplasti,” 20. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi,  Türk Nöroşirurji Dergisi, Cilt 16, Sh.75, Mayıs 2006.

-E31. Seçkin, H., Yiğitkanli, K., Beşaltı Ö., Kösemehmetoğlu K., Öztürk E., Şimşek, S., Belen, D., Bavbek, M., “Tavşan subaraknoid kanama modelinde lamotriginin vasospasm ve sinir dokuiskemik hasarına etkisinin incelenmesi,” 21. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi,  Türk Nöroşirurji Dergisi, Cilt 17, Sh.58, Mayıs 2007.

-E32. Seçkin, H., Yiğitkanli, K., Beşaltı, Ö., Öztürk, E., Özen, Ö., Şimşek, S., “Tavşan subaraknoid kanama modelinde topiramatın serebral iskemiye etkisinin incelenmesi,” 21. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi,  Türk Nöroşirurji Dergisi, Cilt 17, Sh.47, Mayıs 2007.

-E33. Şimşek, S., Yaşar B., Er, U., Seçkin, H., Gürses, L., Belen, D., Şenveli, E., Bavbek, M., “Lomber spinal dar kanalın radyolojik ve klinik sonuçlarının 2 yıllık değerlendirmesi,” 21. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi,  Türk Nöroşirurji Dergisi, Cilt 17, Sh.103, Mayıs 2007.

-E34. Canbay, S., Şimşek, S., Er, U., Yiğitkanlı, K., “Diskojenik bel ağrısında dinamik pedikül fiksasyonun erken dönem sonuçları,” 21. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi,  Türk Nöroşirurji Dergisi, Cilt 17, Sh.80, Mayıs 2007.

-E35. Yiğitkanli, K., Bavbek, M., Beşaltı, Ö., Öztürk, E., Şimşek, S., Seçkin, H., Er, U., Belen, D., Gürses, L., Sorar, M., Şenveli, E., “Deneysel spinal kord travma modelinde antiinflamatuar ajan infleximabın etkilerinin incelenmesi,” 21. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi,  Türk Nöroşirurji Dergisi, Cilt 17, Sh.79, Mayıs 2007.

-E36. Akyol Ç., Saka, C., Şimşek, S., Akın İ., Er, U., Kuran G., Dağlı, M., “Rinorenin cerrahi tedavisinde endoskopik tamirin yeri,” 22. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi,  Türk Nöroşirurji Dergisi, Cilt 18, Sh.186, Nisan 2008.

-E37. Er, U., Güzel, A., Şimşek, S., Akyol, Ç., “Dinlenme ile gerileyen serbest disk parçası,” 22. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi,  Türk Nöroşirurji Dergisi, Cilt 18, Sh.186, Nisan 2008.

-E38. Kırmızı, E., Güngör, N., Seçkin, H., Şimşek, S., Gürses, L., Akyol, Ç., “Lomber Disk ve Spondiloz cerrahisinin kişilerin yaşam kalitesi ve duygu durumlarına etkilerinin incelenmesi,” 22. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi,  Türk Nöroşirurji Dergisi, Cilt 18, Sh.200, Nisan 2008.

-E39.  Özlü, O., Şimşek, S., Yiğitkanli, K., Alaçayır, H., “ Fiberoptik bronkoskopi uygulanan goldenhar sendromu olgusunda anestezi deneyimimiz,” Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon derneği Dergisi Cilt 35 sh.145, 2008. F. Diğer yayınlar :

-F1. Şimşek, S., Okutan O., Çağlar Ş., “Makale Çevirileri” Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Dergisi, 23, 6, (2004).

-F2. Şimşek, S., “Alt servikal travmada stabilizasyon seçimi,” Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Dergisi, 26, 6-8 (2005).

-F3. Şimşek, S., Yiğitkanli, K., Belen, D., Er, U., “Servikal pediküler fiksasyon,” Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Dergisi, 26, 9-12 (2005).

-F4. Hakan T., Şimşek, S., Er, U., “Makale Çevirileri” Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Dergisi, 33, 6, (2006).

-F5. Şimşek, S.., Er, U.., Yiğitkanli, K.., “Omurga stabilizasyonunda dinamik sistemler,” Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Dergisi, 35, 7-13 (2007).

-F6. Şimşek, S., Yigitkanli, K., “Tartışma Paneli” Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Dergisi, 38, 4-6, (2007).

-F7. Şimşek, S., “Tartışma Paneli” Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Dergisi, 38, 6, (2008).

-F8. Şimşek, S.., “Tartışma Paneli” Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Dergisi, 39, 6, (2008).

-F9. Şimşek, S., “Tartışma Paneli” Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Dergisi, 40, 6, (2008).

Kapat

Lokman Hekim Ankara Hastanesi